Apulaispoliisipäällikkö sai tuomion epäasiallisesta kohtelusta

Mediatiedote 12.5.2016

Vantaan käräjäoikeus tuomitsi apulaispoliisipäällikön 50 päiväsakkoon huolimattomuudesta tehdystä työturvallisuusrikoksesta, kahdesta vammantuottamuksesta sekä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi valtio velvoitettiin korvaamaan kahdelle asianomistajalle 1 000 euroa tilapäisestä haitasta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.5.2016.

Tapauksessa oli kyse lupakanslian asiakaspalvelun kolmeen työntekijään kohdistuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja tästä johtuvasta kuormittumisesta kesällä 2013. Työntekijät olivat kysyneet apulaispoliisipäälliköltä uuden toimistoesimiehen nimittämisen perusteita. Pian tämän jälkeen apulaispoliisipäällikkö otti työntekijät puhutteluun päätöksensä kyseenalaistamisesta. Työntekijät järkyttyivät puhuttelusta ja joutuivat jäämään lyhyille sairauslomille. Yksi heistä irtisanoutui. Asiaa ei selvitetty työpaikalla.

Käräjäoikeus katsoi, että apulaispoliisipäällikkö laiminlöi velvollisuutensa työnantajan edustajana ryhtyä toimiin epäkohdan poistamiseksi sekä kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja vähentämiseksi. Oikeuden mukaan apulaispoliisipäällikön toimenpiteet ylittivät huomattavasti työantajan edustajalle sopivan menettelyn, ottaen huomioon hänen korkea asemansa suhteessa puhuteltuihin henkilöihin. Apulaispoliisipäällikön olisi tullut havaita syy-yhteys työntekijöiden reaktioiden, sairauslomalle jäämisen ja oman menettelynsä välillä. Linjajohtajana toimiessaan hänen olisi tullut vastata siitä, että kuormitustekijän poistamiseksi tehdään asian vaatimat toimenpiteet.

Työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että usein häirinnästä annettujen tuomioiden taustalla on pitkään jatkunut epäasiallinen kohtelu. Tässä tapauksessa katsottiin poikkeuksellisesti yksittäisen päivän tapahtumien vaarantaneen työntekijöiden terveyttä ja olleen siten työturvallisuuslain tarkoittamaa epäasiallista kohtelua.

"Jos korkeassa asemassa oleva käyttää ylimitoitettua työnjohtovaltaa, työntekijät voivat kokea sen hyvin ahdistavana. Tilanne olisi tullut välittömästi selvittää ja haitallinen kuormitus poistaa", Tiainen muistuttaa.

Vantaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1197

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, p. 0295 016 448, [email protected]

Mediapalvelu: 
Tiedottaja Virpi Saarinen p. 0295 016 021, [email protected]   
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.