Asbestipurkutyön laiminlyönneistä rikoshyöty valtiolle

Mediatiedote 28.1.2016

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi rakennuspurkuyrityksen toimitusjohtajan 15 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 1 000 euron yhteisösakkoon. Tuomioistuin katsoi rikoksella saavutetun 6 500 euron hyödyn, joka tuomittiin valtiolle menetettäväksi. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.1.2016.

Käsiteltävänä oli Kotkassa tehdyssä asbestipurkutyössä tapahtuneet laiminlyönnit. Työsuojelutarkastuksessa havaittiin, että työnantaja oli laiminlyönyt selvittää, ovatko yrityksessä purkutyötä tekevät kaksi työntekijää terveydeltään soveltuvia asbestityöhön. Työnantaja oli laiminlyönyt uusia työntekijöitään ja itseään koskevat lääkärinlausunnot vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi käräjäoikeus katsoi työnantajan laiminlyöneen seurata työntekijöiden asbestialtistusta vähintään kolmen kuukauden välein. Työmaalla oli myös ollut kellarikäytävällä asbestijätettä sisältävä, osin auki oleva jätepakkaus, jossa ei ollut asbestista varoittavia merkintöjä. Käräjäoikeus katsoi työnantajan laiminlyöneen opastaa ja valvoa työtä. Lisäksi työnantajan katsottiin laiminlyöneen estää asbestin kulkeutuminen työntekijöiden tai heidän vaatetuksensa mukana.

Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että asbestipurkutyöstä vastuussa olevan työnjohtajan on varmistettava, että purkutyössä käytetään vain siihen terveydentilaltaan sopivia työntekijöitä. Lisäksi työnjohtajan on huolehdittava, että työntekijöiden henkilökohtaista asbestialtistumista seurataan.

Lisätiedot:
Lakimies Marita Suoknuuti
puh. 029 501 6299, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.