Häirintäkokemusten taustalla on usein haitallista psykososiaalista kuormitusta

Mediatiedote 14.4.2016

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tuli viime vuonna yhteensä 719 yhteydenottoa, jotka koskivat häirintää tai epäasiallista kohtelua. Monen yhteydenoton taustalla oli varsinaisen häirinnän sijaan kuormitusta. Iso osa yhteydenottajista halusi valvontatoimenpiteiden sijaan neuvoja tilanteen ratkaisemiseen. Nämä tiedot selviävät työsuojelun vastuualueen tuoreesta raportista Häirinnän valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2015.

Häirintää koskevien yhteydenottojen todellinen määrä on pysynyt viime vuosina melko tasaisena. Vuonna 2014 häirintään liittyviä yhteydenottoja kirjattiin 542, mutta määrän kasvu johtuu lähinnä siitä, että yhteydenotot on kirjattu aiempaa tarkemmin ja kattavammin.

Työnantajan on selvitettävä kuormitustekijät

Monen yhteydenoton taustalla on varsinaisen häirinnän sijaan työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten epäselvästi määriteltyjä tehtäviä ja vastuita, huonoa tiedonkulkua tai esimiestyön puutteita.

”Vaikka työntekijän häirintäkokemuksen taustalla ei olisikaan varsinaista häirintää, työnantajan on syytä selvittää, mistä tuo kokemus johtuu. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja arvioida myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät, ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin”, muistuttaa työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Neuvoa kannattaa kysyä, ennen kuin tilanne kärjistyy

Häirintään liittyvät yhteydenotot johtivat viime vuonna 53 tarkastukseen. Monen yhteydenottajan tavoitteena ei ollutkaan, että tarkastaja puuttuisi tilanteeseen. Usein yhteydenottaja halusi sen sijaan neuvoja tilanteen ratkaisemiseen. Yhä useammin neuvoja kysyvät myös muut kuin häirintää kokenut työntekijä: yhteyttä ottivat esimerkiksi työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet ja työnantajat.

”Hienoa, että erityisesti työnantajat ottavat yhä useammin yhteyttä. Toivomme myös, että neuvoa kysytään mahdollisimman varhain: jos tilanne on ehtinyt vaivata monta vuotta, sitä on paljon vaikeampi selvittää”, Laakso toteaa.

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 8–16.15 numerossa 0295 016 620.

Netissä tietoa häirinnästä, syrjinnästä ja kuormituksesta


Lisätietoa:
Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso
p. 0295 016 487, [email protected]

Työsuojelutarkastaja Katja Savolainen
p. 0295 016 454, [email protected]

Mediapalvelu:
Tiedottaja Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, [email protected] 

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.