Hautakivien kaatuminen on hautausmailla yleinen työturvallisuusriski

Mediatiedote 21.5.2015

Hautakivien kaatuminen aiheuttaa merkittävän työturvallisuusriskin hautausmaiden työntekijöille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien mukaan hautakivien kaatuminen aiheuttaa läheltä piti -tilanteita hautausmailla joka kesä. Myös tapaturmia on sattunut. Työntekijöiden lisäksi hautakivet aiheuttavat turvallisuusriskin myös hautausmaalla vieraileville omaisille ja varsinkin lapsille.

Hautakivien kaatuminen johtuu useimmiten siitä, että kiven jalusta on painunut tai hautakiven kiinnitys jalustaan pettänyt. Hautakivi voi painaa useita satoja kiloja ja voi aiheuttaa pahimmillaan vakavan vamman. Ulkomailla hautakivien kaatumiset ovat aiheuttaneet jopa kuolemantapauksia.

Hautakivien hoitaminen on omaisten vastuulla

Hautausmaihin on suunnattu työsuojelutarkastuksia Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella vuodesta 2012 alkaen. Tarkastuksilla on ilmennyt, että seurakunnat tiedostavat kaatuviin hautakiviin liittyvät turvallisuusriskit hyvin. Riskin ehkäisemisen tekee kuitenkin haastavaksi se, että vastuu hautakivien hoitamisesta on omaisilla.

Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että seurakunnilla on toimivat menetelmät tapaturmariskien hallitsemiseen. Kukin seurakunta ratkaisee toimintatapansa itse. Moni on pyytänyt omaisia huoltamaan vaarallisia hautakiviä. Mikäli omainen ei reagoi pyyntöön, osa seurakunnista on päätynyt kaatamaan hallitusti vaarallisia hautakiviä. Monet seurakunnat kuitenkin arkailevat hautakivien hallittua kaatamista kivien rikkoutumisen pelossa.

"Hautakivien kaataminen voi järkyttää omaisia, mutta on usein välttämätöntä työntekijöiden ja hautausmaalla vierailevien turvallisuuden varmistamiseksi. On tärkeää, että omaiset huolehtivat hautakivien turvallisesta asennuksesta ja kunnossapidosta, sekä tarvittaessa hautakiven oikaisusta. Nämä kuuluvat hautapaikan omistajan vastuulle", työsuojelutarkastaja Kirsi Pardain-Patanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Kesätyöntekijät tulee perehdyttää turvalliseen työhön

Kaatuvat hautakivet ovat vaaraksi erityisesti nuorille kesätyöntekijöille, jotka eivät välttämättä osaa varoa riskiä yhtä hyvin kuin vakityöntekijät. Työnantajan tulee huomioida tämä nuoren työntekijän perehdytyksessä. Nuorelle on hyvä kertoa, että muistomerkkeihin ei saa nojata ja että kaatumisvaarassa olevista hautakivistä pitää aina ilmoittaa esimiehelle. Lisäksi hautausmaalla tulee olla selkeä käytäntö kaatumisvaarassa olevien hautakivien merkitsemiseen.

Perehdytyksessä on huomioitava myös muut työn riskitekijät ja opastettava nuorta turvallisiin työmenetelmiin. Esimerkiksi ruohonleikkuutyössä on käytettävä kuulosuojaimia, ja haudankaivuussa myös kaivurinkäyttäjän apumiehellä on oltava kypärä. Myös leikkaavilta teriltä suojaavat turvakengät ovat hautausmaan hoidossa tarpeen.

Etelä-Suomessa tehdyillä hautausmaiden työsuojelutarkastuksilla on havaittu eniten puutteita kypärän käytössä ja hautakivien kaatumisriskin hallinnassa. Näistä puutteista on annettu seurakunnille useita kehotuksia asian korjaamiseksi.


Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Kirsi Pardain-Patanen, p. 0295 016 327, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.