Hoivatyöhön palkatut filippiiniläiset laitettiin osa-aikaiseen siivoustyöhön – yrittäjäpariskunnalle sakkoja

Mediatiedote 20.2.2017

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi siivousalan yrittäjäpariskunnan kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, joka oli kohdistunut viiteen työntekijään. Molemmat yrittäjät tuomittiin 70 päiväsakon sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.2.2017.

Tapauksessa filippiiniläiset työntekijät olivat sopineet työnantajan kanssa tulevansa Suomeen kokoaikaiseen hoiva-alan työhön. Työsopimuksissa oli määritelty päivä- ja viikkokohtainen työaika, joka vastasi kokoaikatyötä. Työntekijöiden saavuttua Suomeen heille oli kuitenkin tarjottu pelkästään osa-aikaista siivoustyötä kodeissa ja toimistoissa. He eivät tehneet lainkaan hoivatyötä ikääntyvien ihmisten parissa. Työntekijät olivat työskennelleet työsuhteen alussa ilman palkkaa kahden viikon ajan. Heille oli maksettu siivoustyöstä alan työehtosopimuksen mukaista tuntipalkkaa, joka ei kuitenkaan vastannut sovittua palkkaa. Siivoustyötä oli tarjolla vain osa-aikaisesti, minkä vuoksi työntekijöiden ansiot jäivät niin mataliksi, että ne tuskin olivat riittäneet edes elinkustannuksiin Suomessa.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka työntekijöille olisi maksettu tuntiperusteista palkkaa, olisi sitä tullut maksaa työsopimusten mukaisesti eikä vain niistä työtunneista, jotka työntekijöille oli lopulta ollut tarjolla. Lisäksi työnantaja oli edellyttänyt, että jokainen työntekijä maksaa 500 000 peson suuruisen placement fee -maksun, minkä vuoksi työntekijät olivat olleet jo Suomeen saapuessaan velkaa työnantajalle. Työntekijät olivat myös asuneet työsuhteen alussa työnantajapariskunnan kotona ja tämän jälkeen työnantajan vuokraamassa asunnossa. Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli erehdyttänyt asianomistajia solmimaan työsopimuksen lupaamalla heille kokoaikaista hoiva-alan työtä ja maksavansa heille siitä kyseisellä alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että koska työntekijöille ei ollut tarjolla sopimuksen mukaista työtä eikä heille ollut maksettu sopimuksen mukaista palkkaa, heidät asetettiin huomattavan epäedulliseen asemaan heidän kansalaisuutensa ja etnisen alkuperänsä vuoksi. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli käyttänyt hyväksi työntekijöiden riippuvaista asemaa, taloudellista ahdinkoa sekä ymmärtämättömyyttä ja tietämättömyyttä Suomen työlainsäädännöstä ja sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisen työvoiman käyttöä ja puuttuu tarvittaessa työntekijöiden syrjivään kohteluun.

Helsingin käräjäoikeuden asia nro R 15/6646
 

Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 029 501 6584, [email protected]

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 029 501 6021, [email protected]  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.