Hovioikeus pysytti työturvallisuusrikoksesta tuomitun rangaistuksen

Mediatiedote 21.5.2015

Turun hovioikeus pysytti 19.5.2015 antamallaan tuomiolla valtakunnallisen siivousalalla toimivan yhtiön työpäällikölle työturvallisuusrikoksesta tuomitun 15 päiväsakon eli 525 euron sakkorangaistuksen.

Käsiteltävänä oli kesällä 2013 Tampereella sattunut työtapaturmatapaus. Työntekijä oli työparinsa kanssa imuroimassa rakennuksen välipohjan täytteitä suuritehoisella imurilla. Imurin letkun suuaukolle jumiutui tiiliskivi. Työntekijä sai sen poistettua, mutta samassa imuri veti hänen kätensä letkun sisään olkapäätä myöten. Imuria ei voitu sammuttaa työkohteesta, koska sen kauko-ohjain oli epäkunnossa. Työntekijä sai työparinsa avustuksella vedettyä käsivartta ulos kyynärtaipeeseen saakka. Muita työnteki-jöitä tuli avuksi ja yksi katkaisi kirveellä imuletkun, jolloin loukkaantunut käsi saatiin irrotettua kokonaan letkusta.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä työolojen jatkuvan seurannan sekä työvälineen toimintakunnon varmistamisen osalta. Epäkuntoisesta kauko-ohjaimesta oli ilmoitettu työnantajan edustajalle, mutta laitetta ei ollut korjattu.

Käräjäoikeus totesi, että todistajana kuultu loukkaantuneen työntekijän työpari on kertonut, että asiasta on ilmoitettu useaan kertaan esimiehille. Hän on varmuudella kertonut ilmoittaneensa asiasta tuomitulle työpäällikölle tapahtumapäivänä tai sitä edeltäneenä päivänä. Työntekijät olivat ilmoittaneet useita kertoja kaukosäätimen puuttumisesta eri työnjohtajille. Tällöin vastauksena oli, että kone kuului toiselle yksikölle, eikä epäkohtaan mainitusta syystä puututtu.

Työpäällikkö valitti tuomiostaan hovioikeuteen ja vetosi siihen, ettei hän ollut tiennyt puutteesta ennen työtapaturman sattumista.

Hovioikeudessa kuultiin vastaajaa, tapaturmassa loukkaantunutta työntekijää ja kolmea todistajaa. Hovioikeus totesi, että jutussa on keskeisesti kysymys siitä, oliko vastaaja saanut ennen työtapaturman sattumista tiedon suurtehoimuriin liittyvästä työturvallisuuspuutteesta. Vastaanottamansa näytön perusteella hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen.

Turun hovioikeuden asia nro R 14/1858

Lisätietoja:
Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659