Joensuulaiselle yrittäjälle sakot tietojen toimittamatta jättämisestä aluehallintovirastolle

Mediatiedote 12.10.2017

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 4.10.2017 Kuljetusliike A.Vuojolainen Ky:n vastuunalaisen yhtiömiehen 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, koska tämä ei ollut luovuttanut kaikkia yrityksen omistaman ajoneuvon ajopiirturilevyjä valvontaviranomaiselle määräajassa ja oli rikkonut myös ajopiirturilevyjen säilyttämistä koskevaa säännöstä.

Käräjillä vastaaja kiisti syytteen vedoten siihen, että yrityksen ajoneuvoa on vuokrattu hiljaisina aikoina Kuljetus Vuojolainen Oy:lle, jonka palkkalistoilla kuljettajat ovat olleet, ja että vuokraaja on vastannut kaikista ajoihin liittyvistä järjestelyistä. Vastaajan mukaan Kuljetusliike A.Vuojolainen Ky:llä ei ole ollut ko. ajankohtana työntekijöitä, mutta on itse välillä ajanut ja toimittanut kiekot omista ajoistaan.

Vastaaja myönsi, että ajopiirturilevyt olivat jääneet toimittamatta ajalta 1.10.–30.11.2015. Vastaajan mukaan kaikkia piirturinlevyjä ei ole ollut mahdollista toimittaa, koska ne ovat tuhoutuneet eikä kuljettaja ollut ymmärtänyt niiden yhden vuoden ehdotonta säilytysaikaa.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että vastaaja oli tekoaikana Kuljetus A. Vuojolainen Ky:n vastuunalainen yhtiömies ja näin ollen tieliikennelaissa tarkoitettu yrityksen edustaja sekä lisäksi työnantaja tässä yrityksessä. Vastaajaa on siten koskenut ehdoton velvollisuus säilyttää, esittää ja luovuttaa ajopiirturinlevyt. Käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana vastaajan väitettä siitä, että yhtiöllä ei olisi ollut ko. ajankohtana työntekijöitä. Myös väite ajoneuvon vuokraamisesta toiselle yhtiölle oli jäänyt täsmentämättömäksi muun muassa tarkkojen vuokrausaikojen osalta, eikä siitä ole esitetty kirjallista tai suullista todistelua.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue työsuojeluviranomaisena valvoo kuljettajien ajo- ja lepoaikoja. Työnantajan on järjestettävä kuljettajan työt siten, että kuljettaja voi noudattaa säädöksiä ajoajoista, tauoista ja lepoajoista. Työnantajan pitää valvoa, että säännöksiä noudatetaan ja piirturia käytetään oikein. Lisäksi työnantajan on annettava kuljettajalle asianmukaiset ohjeet piirturin käytöstä sekä ajo- ja lepoajoista.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 5740/R/1092/16

Lisätietoja:
Lakimies Casper Santelimäki, puhelin 029 501 6844, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Kuopion toimipaikka