Kartonkitehtaalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 22.11.2019

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi tapahtuma-aikaan Inkeroisten kartonkitehtaan tehtaanjohtajana, tuotantopäällikkönä ja käyttöpäällikkönä työskennelleet työnantajan edustajat 15 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 15.11.2019.

Käsiteltävänä oli kartonkitehtaan arkkileikkurissa olleet turvallisuuspuutteet. Työntekijä oli poistanut käsin käynnissä olleesta koneesta kartonkia kuljetustelojen välistä, jolloin hänen sormensa olivat jääneet nieluun aiheuttaen työntekijälle vamman. Työtapaturma sattui 9.10.2016 Inkeroisissa. Arkkileikkurista puuttui vaara-alueelle pääsyn estävä suoja. Vaaratekijä oli poistettu teknisesti vasta työtapaturman jälkeen keväällä 2017.

Käräjäoikeus katsoi, että nielujen aiheuttama vaara olisi riskien tultua tunnistetuksi vuonna 2014 tullut estää teknisin toimenpitein eikä jättää koneen käytön turvallisuudesta huolehtimista pelkästään työntekijöille annetun ohjeistuksen varaan. Käräjäoikeus viittasi perusteluissaan työturvallisuusmääräysten edellyttämään teknisten toimien ensisijaisuuteen työntekijöiden opastukseen nähden. Oikeus katsoi lisäksi, että ohjeiden vastaisen vaarallisen työtavan on mahdollistanut riittämätön valvonta.

Työsuojelun lakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta korostaa, että rakenteelliset suojaratkaisut ovat työturvallisuusjärjestelyjen lähtökohta ja niitä täydentävät yksilöllisesti vaikuttavat toimet kuten ohjaus ja koulutus.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 15.11.2019, R 18/1449

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen
p. 02950 16448, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoona henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.