Markkinavalvontatarkastuksia messuilla

Verkkouutinen 23.8.2016

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät ammattimessuilla (mm. Turvallisuuden ja Työhyvinvoinnin Euro-Safety 2016 -messuilla) tarkastuksia myynnissä oleviin henkilökohtaisiin suojaimiin. Tarkastuksella selvitellään, onko tuote laillisesti markkinoilla. Valtakunnallisessa tarkastushankkeessa alan kauppoihin on todettu vuosittain vain noin joka toisen myytävän tuotteen olevan kaikilta osiltaan kunnossa.

Suojaimessa on oltava CE-merkintä
Henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että niissä on CE-merkintä. Merkinnän on oltava niin pysyvä, ettei sitä voida irrottaa tuotteen käyttöaikana. Tarra tai pakkauksessa oleva CE-merkintä ei täytä tätä vaatimusta. Jos CE-merkintä puuttuu, henkilönsuojainta ei saa myydä. Jos tuote on vasta tulossa markkinoille, on sen esitteleminen sallittua, kunhan asiasta informoidaan.

Käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi
Henkilönsuojaimen mukana on oltava asianmukaiset käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.
Jos käyttöohjeita ei ole tai ne ovat muilla kielillä, tuotetta ei saa myydä.

Myyjän velvoitteet
Suomessa lainsäädäntö velvoittaa henkilönsuojainten ja koneen myyjää huolehtimaan siitä, että tuotteen mukana on asianmukaiset käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Myyjä on velvollinen myös varmistamaan, että henkilönsuojaimessa on CE-merkintä.
Myyjän velvollisuus on omalta osaltaan varmistua siitä, että suojaimen valmistaja on huolehtinut velvollisuuksistaan eli kiinnittänyt CE-merkinnän ja toimittanut asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet tuotteen mukana.
Myyjän velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa sakkorangaistukseen.

Säännökset:
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004 (9 §, 13 §)
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993 (23 §)

Lisätietoja CE-merkinnöistä tai henkilösuojaimista:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 16:15.