Mikkeliläiselle rakennusliikkeelle rikostuomio esimiehen puuttumisesta työmaalta

Mediatiedote 26.5.2016

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut mikkeliläisen rakennusliikkeen työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon, koska yhtiön johto ei ollut järjestänyt rakennustyömaalleen riittävää määrää esimiehiä.  

RV-Saneeraus Avoin yhtiö oli marraskuussa 2012 tilannut Mikkelin Pusankulman rakennustyömaalle siivoojaksi vuokratyöntekijän, jolle oli annettu tehtäväksi siivota porraskuilun ylemmän kerrostasanteen suojaksi asennetun suojakatteen päälle jääneet rakennusjätteet. Työn oli hänelle antanut tehtäväksi kirvesmies, joka oli toiminut työmaan vastaavan mestarin apuna. Vastaava mestari ja työnjohtaja eivät olleet ehtineet sillä hetkellä työmaalle, koska he olivat olleet palaverissa.

Kirvesmiehen esimiehet olivat antaneet kirvesmiehelle tehtäväksi antaa siivoojalle työt ja opastaa hänet työhön. Kirvesmies oli käskenyt siivoojan mennä siivoamaan porraskuilun katealue ja mennyt sen jälkeen omiin töihinsä. Siivooja ei ollut tiennyt, että porrasaukon kate ei kestä astumista eikä kirvesmies ollut sitä hänelle sanonut. Kun siivooja oli mennyt siivoamaan katettua porrasaukkoa ja kiivennyt aukon ympärillä olleen aitauksen yli ja astunut katteen päälle, oli hän pudonnut noin kolme ja puoli metriä alempaan kerrokseen ja loukkaantunut vakavasti.

Käräjäoikeus totesi, että rakennusliikkeen johto, joka oli tilannut siivoojan työmaalle, ei ollut huolehtinut siitä, että työmaalla on riittävän monta esimiestä, joiden tehtävät ja työturvallisuuteen liittyvät vastuut on määritelty riittävän tarkasti. Työtehtävän siivoojalle oli antanut toinen työntekijä, jolla ei ollut esimiehelle kuuluvaa työturvallisuusvastuuta. Oikeus totesi, että työnantaja ei voi siirtää laissa säädettyä vastuutaan työntekijälle eli tässä tapauksessa kirvesmiehelle, joka oli antanut työntekijälle perehdytyksen työntekijän turvallisuudesta vastuussa olleen työnjohtajan sijasta.  

Käräjäoikeus katsoi, että yhtiön johto oli laiminlyönyt huolehtia työsuojelun organisatorisista edellytyksistä, mikä on yksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetty työturvallisuusrikoksen tekotapa. Oikeus totesi, että työturvallisuusrikosta ei voida pitää vähäisenä eikä yhteisösakkoa voida pitää kohtuuttomana seuraamuksena. Oikeus tuomitsi yhtiön konkurssipesän 1 000 euron yhteisösakkoon. Yhteisösakon rahamäärässä oikeus otti huomioon sen, että kyseessä oli pieni avoin yhtiö, joka oli juuri ennen oikeudenkäyntiä mennyt konkurssiin ja oli varaton. Yhteisösakon lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön konkurssipesän maksamaan tapaturmassa loukkaantuneelle hänen oikeudenkäyntikulujaan 4 800 euroa.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 15/1658                                                       

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka