Myrskypuiden korjaaminen sähköalan ammattilaisen työtä

Verkkouutinen 29.8.2016

Linjojen päälle kaatuneiden puiden korjuu on linjanhaltijan vastuulla. Puiden korjuuta tekevän tulee olla sähköalan ammattilainen, koska työhön liittyy sähkötapaturman vaara. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, työnantajan ja työntekijän on pyrittävä yhteistyössä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta.

Työturvallisuuslaki määrittelee työpaikalle ja työympäristölle asetettavat työsuojelua koskevat vaatimukset. Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajan edustajalle, joka metsäalalla on useimmiten työmaan työnjohtaja tai pääurakoitsija. Myös metsätöiden suunnittelijan tulee huolehtia, että metsässä voidaan työskennellä turvallisesti. Työntekijät ja aliurakoitsijat vastaavat työturvallisuusmääräysten noudattamisesta omalta osaltaan. Tapaturmia voidaan vähentää korjuutyömaan hyvällä suunnittelulla ja vaarojen arvioinnilla.

Vaaratilanteita sähkölinjojen lähellä aiheuttaa esimerkiksi metsätyökoneen kuormaimen koskettaminen sähköjohtoihin, puunkaato linjojen lähellä ja myrskypuiden korjaaminen linjoilta.

Lisää asiasta: Hakkuut myrskytuhometsissä