NIVAn (the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) kursseja keväällä 2016

Verkkouutinen 23.11.2015

Turvallisuuden edistäminen – teoriasta parhaisiin käytännön ratkaisuihin
(Safety Promotion - from theory to best practical solutions)
14.03.2016 – 18.03.2016, Krapihovi, Tuusula
Tämä kansainvälinen kurssi keskittyy turvallisuustutkimuksen uusiin lähestymistapoihin - mitkä ovat avaintekijöitä työn sujumisessa turvallisesti ja virheettömästi. Kurssi kattaa tapaturmatutkimuksen eri alueet, esimerkiksi työ, koti ja vapaa-aika, liikenne sekä suuronnettomuudet.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Sosiaalisen median ja Wikipedian hyödyntäminen tiedon levittämiseen, sitouttamiseen ja vaikuttamiseen
(Using and Measuring Social Media and Wikipedia for Dissemination, Engagement and Impact)
5.4.2016 – 7.4.2016, Helsinki Congress Paasitorni, Helsinki
Sosiaalisen median kautta voimme merkittävästi vaikuttaa organisaatiomme työturvallisuuteen ja – terveyteen liittyviin tehtäviin. Hyvin suunniteltu ohjelma sosiaalisen median osalta kasvattaa merkittävästi kohderyhmää jolle viestitämme pyrkimyksistämme ja voimme jakaa tietoa joka samalla tukee organisaatiomme tuotemerkkejä ja tavoitteita.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Kipu ja työkyky (Pain and Work)
19.4.2016 – 21.4.2016, Thon Hotel Opera, Oslo, Norja
Tämä kurssi auttaa osallistujia ymmärtämään työperäisen kivun seurauksia työkyvyn, sairauspoissaolojen ja työelämästä poistumisen osalta.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Työsuojeluriskit aluksilla (Occupational Safety and Health Risks on board ships)
25.4.2016 – 27.4.2016, Radisson BLU Saga Hotel, Reykjavik, Islanti
Työpaikat aluksilla lukeutuvat yksiin vaarallisimmista. Niissä on erityisiä haasteita, vaaroja ja riskejä, joita käsittelemme tällä kurssilla.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Työterveys ja -turvallisuus maanviljelyssä ja puutarhanhoidossa
(Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture)
9.5.2016 – 13.5.2016, Ystad Saltsjöbad, Ystad, Ruotsi
Tämä kurssi antaa osallistujille teoreettista taustaa ja käytännön taitoja työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi maanviljelyssä ja puutarhanhoidossa.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Monimuotoisuuden ja osallisuuden hallinta - työkaluja tuottoisan työympäristön, yrityskulttuurin ja kilpailuedun luomiseen
(Diversity and Inclusion Management – tools for creating fruitful work environment, corporate culture and competitive advantage)
16.5.2016 – 18.5.2016, Copenhagen Island Hotel, Kööpenhamina, Tanska
Monimuotoisuuden johtaminen voidaan nähdä sisäisenä prosessina, jonka tavoitteena on luoda positiivinen työympäristö ottamalla yksilölliset erot huomioon. Monimuotoisuus on hyväksyntää ja kunnioitusta. Toisaalta, moninaisuus on myös syy väärinkäsityksiin, epäilyksiin ja konflikteihin työpaikalla. Tämä voi aiheuttaa poissaoloja, vaikuttaa työn laatuun, alhaiseen moraaliin ja kilpailukyvyn heikkenemiseen.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org

Työkyvyttömyyden ehkäisy - tutkimus ja käytäntö
(Work Disability Prevention – Research and Practice)
13.6.2016 – 17.6.2016, Scandic Grand Marina, Helsinki
Työkyvyttömyyttä esiintyy kun työntekijä on kykenemätön jatkamaan työskentelyä työpaikalla terveydellisistä syistä. Työntekijöiden huonon terveyden tai työkyvyttömyyden seurauksena tuottavuus laskee ja aiheuttaa suuria yksittäisiä, sosiaalisia ja taloudellisia rasitteita, ja on suuri huolenaihe työntekijöille, heidän perheilleen, työnantajille, päättäjille, vakuutusyhtiöille ja työterveyshuollon palveluntarjoajille. Työkyvyttömyyttä ja sen seurauksia voidaan vähentää tai jopa estää.
Kurssi on englanninkielinen. Lisätietoja www.niva.org