Nuuttauskoneen suojaamattomuudesta sakkoja työnjohdolle

Mediatiedote 9.2.2016

Jyväskylässä sijaitsevan säätiön kirjansitomossa sattui marraskuussa 2013 työtapaturma kun työkokeilussa olleen henkilön sormet jäivät puristuksiin nuuttauskoneen terän ja pöydän väliin. Työtapaturman seurauksena työntekijän oikean käden nimetön jouduttiin amputoimaan ensimmäisestä nivelestä ja keskisormeen ja pikkusormeen tuli vähäisempiä murtumia ja vammoja.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 9.2.2016 säätiön toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta kumpaisenkin 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen, josta heille tuli yhteensä maksettavaksi kaikkiaan 1 880 euroa. Oikeudenkäynnissä asianomistaja ei enää esittä-nyt rangaistus- tai korvausvaatimuksia.

Kirjansitomon nuuttauskoneella valmistettiin tilausten mukaan erikokoisia pahvilaatikoita ja puristettiin käsiteltävänä olevaan pahvikartonkiin ensin uramaisia taitoksia laatikoiden kokoamista varten. Tapahtumahetkellä koneelle oli tehty tarvittavat säädöt ja asetukset, minkä jälkeen työntekijä oli aloittanut työskentelyn. Hän oli mielestään normaalisti asetellut pahvikartongin työpöydälle ja pidellyt sitä sormillaan paikoillaan, kun jostain syystä hänen sormensa olivat kuitenkin joutuneet vaara-alueelle terän ja pöydän väliin samalla kun hän oli käynnistänyt työliikkeen pöydän vieressä olleella jalkapolkimella.

Työtapaturman sattuminen oli mahdollista ensinnäkin sen vuoksi, että puristumiskohtaa ei ollut suojattu käsivahinkojen varalta työturvallisuusmääräysten mukaisesti, vaikka pöydän ja terän välissä oli arviolta kahden senttimetrin korkuinen aukko, mistä työntekijän sormet saattoivat ylettyä vaara-alueelle. Nuuttauskoneesta ei ollut käyttöohjeita ja kävi myös ilmi, että koneella toista päivää työskennelleen työntekijän työnopastus oli jäänyt työturvallisuuden kannalta suhteellisen pintapuoliseksi, vaikka hän ei ollut sairautensa vuoksi täysin työkykyinen.

Työtapaturman jälkeen laiteturvallisuutta parannettiin, kun nuuttauskoneen etuosaan asennettiin suojapleksi siten, että sormet eivät enää pääse vahingossakaan koneen vaara-alueelle. Nuuttauskoneen käynnistyksessä käytetty jalkapoljin vaihdettiin suojattuun ja koteloituun polkimeen ja työpaikalla lisättiin riskien arviointityötä eri kone- ja laiteryhmien osalta.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa siitä, että tekniset ratkaisut ja suojaustoimenpiteet työpaikoilla ovat ensisijaisia toimenpiteitä vaara- ja haittatekijöiden poistamisen kannalta esimerkiksi työnopastukseen ja henkilökohtaisiin suojaimiin nähden.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 15/2493

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735