Päätoteuttajalle ja tämän edustajalle sakkoja puutteellisesta turvallisuussuunnittelusta sekä valvonnasta rakennustyömaalla

Mediatiedote 25.11.2016

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus on 25.11.2016 antamallaan tuomiolla tuominnut WasaCon Oy:n 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön palveluksessa toiminut vastaava työnjohtaja (rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n mukainen työmaan nimetty vastuuhenkilö) tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli 28.5.2014 Kokkolassa rakennustyömaalla sattunut työtapaturma, jossa kesätyöntekijä loukkaantui. Työntekijä oli saanut työmaan vastuuhenkilöltä tehtäväksi kerätä piikkausjätettä rakennuksen toisessa kerroksessa muoviastiaan ja kaataa jäte holvin reunalta alas maan tasalle. Astiaa tyhjennettiin ko. kohdasta työntekijän kertoman mukaan siksi, että suojakaiteesta puuttui siinä kohdassa välijohde ja jalkalista. Työntekijä nosti kuitenkin astian suojakaiteen päälle, jolloin astia luiskahti kaiteelta ja veti työntekijän mukanaan sillä seurauksella, että työntekijä putosi holvin reunalta lähes 4,5 metrin matkan maahan. Kyseistä kohtaa käytettiin myös muutoin ns. huoltoaukkona, josta nostettiin tavaraa ja työkoneita holville, ja putoamissuojausta poistettiin ja kiinnitettiin takaisin toistuvasti.

Käräjäoikeus totesi asiassa ilmenneen, että työntekijän putoamiskohtaa ei tehtyjen suunnitelmien mukaan ollut tarkoitettu huoltoaukoksi, mutta tästä huolimatta kyseistä aukkoa käytettiin tähän tarkoitukseen ilman, että turvallisuussuunnitelmia olisi täydennetty tältä osin. Aukon kautta nostettavan tavaran, laitteiden ja koneiden työmenetelmästä ja siihen liittyvästä suojakaidejärjestelyjen toistuvasta irrottamisesta ja takaisin kiinnittämisestä ei työnantajalla ollut suunnitelmaa.

Käräjäoikeus katsoi, että työmaan vastuuhenkilö on huolimattomuudesta rikkonut työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä huolehtia turvallisuuden ja terveyden kannalta turvallisuussuunnittelun ajantasaisuudesta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että siitä huolimatta, että työmaan vastuuhenkilö oli ohjeistanut työntekijää kaatamaan astian lattiatasosta ja kieltänyt nostamasta astiaa kaiteen päälle, työmaan vastuuhenkilö on laiminlyönyt riittävästi valvoa työtehtävien suorittamista turvallisella tavalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa putoamissuojauksen toteuttamiseen sekä työmenetelmiin. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Putoamissuojausta suunniteltaessa ja toteutettaessa on muistettava, että työturvallisuusmääräysten mukaan rakennustyössä sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota kahta metriä korkeammalta, on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Kaiteen korkeuden on oltava vähintään yksi metri, ja kaiteessa on oltava välijohde ja jalkalista. Mikäli putoamissuojaus on työn luonteen vuoksi järjestettävä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla, kuten valjailla, työnantajan on huolehdittava, että valjaita todella käytetään. Lisäksi on huomioitava, että köydet voidaan kiinnittää turvallisesti.

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/225

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue