Päätoteuttajan edustajalle sakkoja putoamissuojauksen ja turvallisen kulkutien laiminlyönnistä

Mediatiedote 4.12.2015

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on 2.12.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut rakennustyömaalla päätoteuttajana toimineen seinäjokilaisen, teollisuuden asennus- ja kunnossapitotyöhön erikoistuneen yhtiön työnjohtajan 8 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli 20.11.2013 Ilmajoella rakennustyömaalla sattunut työtapaturma, jossa työntekijä putosi noin neljän metrin matkan ja loukkaantui. Tapahtumat lähtivät liikkeelle, kun työntekijä etsi työssään tarvitsemiaan työkaluja ns. huoltotasolta. Kun työntekijä oli tulossa alas huoltotasolta, hänen käyttämänsä A-tikkaat lähtivät luistamaan alta. Työntekijä kaatui tikkaiden kanssa kerrostasanteen reunalle ja jatkoi siitä putoamista alempaan kerrokseen noin neljän metrin matkan. Työpisteestä ei ollut järjestetty työturvallisuusmääräysten mukaista, turvallista kulkutietä huoltotasolle, ja rakenteellinen putoamissuojaus puuttui kerrostasanteen reunalta noin 0,85 m leveydeltä.

Käräjäoikeus katsoi, että tapahtumien kulku sinänsä oli selvä. Käräjäoikeuden mukaan turvallisen kulkutien järjestäminen oli laiminlyöty huolimattomuudesta. Käräjäoikeus totesi, että työtapaturma oli osoitus siitä, etteivät työolot olleet työturvallisuusmääräysten mukaiset. Koska huoltotaso oli kohde, jossa käytiin ja josta poistuttiin, olisi kulkutie käräjäoikeuden mukaan tullut järjestää turvalliseksi.

Putoamissuojauksen puuttumista käräjäoikeus piti tässä tapauksessa vähäisempänä laiminlyöntinä siitä syystä, että työnjohtaja oli käräjäoikeuden näkemyksen mukaan parhaansa mukaan pyrkinyt suojaamaan putoamispaikkoja. Ko. kohta oli jo kertaalleen suojattu työnjohtajan käskystä. Jostain syystä suoja oli kuitenkin poistettu joitakin päiviä ennen tapaturmaa, eikä sen poistamista tai puuttumista ollut huomattu. Käräjäoikeus totesi kuitenkin, että työnjohtajan olisi pitänyt tarkastaa työkohde ja huomata suojan puuttuminen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työturvallisuusmääräysten mukaan rakennustyössä sellaisten työtasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota kahta metriä korkeammalta, on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Mikäli putoamissuojaus on työn luonteen vuoksi järjestettävä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla, kuten valjailla, työnantajan on huolehdittava, että valjaita todella käytetään. Lisäksi on huomioitava, että köydet voidaan kiinnittää turvallisesti. Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä riittävästi turvallisia kulkuteitä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1386.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644