Palvelukodin edustajille sakot työsyrjinnästä

Mediatiedote 25.2.2016

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yksityisen palvelukotitoimintaa harjoittavan säätiön toiminnanjohtajan ja siivoustyönjohtajan 15 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä. Maksettavaa sakoista kertyi 930 euroa ja 360 euroa. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työnantajan edustajat maksamaan työntekijälle yli 3 000 euron korvaukset ja tämän 3 000 euron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 25.2.2016.

Tapauksessa työnantaja päätti palvelukodissa laitoshuoltajana työskennelleen työntekijän työsuhteen työntekijän sairausloman aikana vähän ennen koeajan päättymistä. Työnantaja kertoi perusteeksi työntekijän sopeutumattomuuden työyhteisöön. Tapahtumat sijoittuvat kesään ja syksyyn vuonna 2013. Työntekijä oli jo alkukesästä työskennellyt siivoojana yrityksessä, päättänyt työsuhteen itse ja palannut loppukesästä takaisin. Työnantaja väitti kuitenkin käräjäoikeudessa, että ensimmäisen pätkän jälkeen oli jo tiedossa, että työntekijä ei soveltunut työyhteisöön ja että tämä valitti työn raskaudesta. Työntekijän työtodistukseen oli tästä huolimatta kirjattu, että työntekijä suoriutuu työstään hyvin. Työntekijä oli jäänyt toisella työjaksolla sairauslomalle, jota oli vielä jatkettu. Tämän jälkeen työnantaja päätti työsuhteen koeaikaan vedoten.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että koska työntekijä oli ehtinyt ensimmäisellä työjaksolla työskennellä kuukauden ja toisella työjaksolla 1,5 kuukautta, olisi työnantajalla ollut runsaasti aikaa reagoida työntekijän soveltumattomuuteen ennen sairauslomaa. Toisaalta koska purku on tapahtunut vasta, kun työntekijä on ollut sairauslomalla jo 1,5 kuukautta, on todennäköistä, että työsuhteen päättäminen on johtunut työntekijän terveydentilasta.

"Virheellisesti luullaan, että työnantaja voi aina vedota koeaikaan päättämisperusteena, vaikka taustalla olisi arveluttavakin syy. Työnantajan on kuitenkin kerrottava työntekijälle ne konkreettiset perusteet, joihin työsuhteen purkaminen perustuu ja jos työntekijä epäilee tulleensa syrjityksi, on työnantajalla velvollisuus osoittaa väite vääräksi" toteaa työsuojelun lakimies Aki Eriksson.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 25.2.2016 (R 15/1596)

Lisätietoja:

Työsuojelun lakimies Aki Eriksson, puh. 029 5016 254, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää.