Puutteellinen suunnittelu johti vakavaan putoamistapaturmaan

Mediatiedote 1.3.2016

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kattoyrityksen aluepäällikön ja työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin. Lisäksi yritys tuomittiin 10 000 euron yhteisösakkorangaistukseen. Tuomitut ja yritys määrättiin myös maksamaan loukkaantuneelle työntekijälle 13 700 euroa kivusta ja särystä sekä pysyvästä kosmeettisesta haitasta. Maksettavaksi tuomittiin myös vahingoittuneen 7 000 euron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.1.2016.

Käsiteltävänä oli Lahdessa 9.5.2014 tapahtunut rakennusmiehen putoamistyötapaturma ja siihen johtaneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Kyseessä oli kerrostalorakennuksen katon peltikatteen uusiminen, jossa päätoteuttajana oli valtakunnallinen kattoyritys. Rakennuksen katolle oli kiinnitetty suojakaiteet putoamisen ehkäisemiseksi. Rakennusmies oli työtapaturman sattuessa kiristämässä kaidetolppiin kiinnitettyjä johteita, kun yksi kaidetolppa irtosi seinästä ja kaiderakennelma antoi periksi. Työntekijä putosi noin seitsemän metrin korkeudesta kadulla olevan auton katolle. Putoamisen seurauksena työntekijä sai vakavia vammoja.

Käräjäoikeus katsoi, että kattoyrityksen aluepäällikkö ja työnjohtaja eivät olleet laatineet turvallisuussuunnitelmaa, jossa olisi laskelmin varmennettu kaidetolppien kiinnityksen lujuus. Nyt kaidetolpat oli kiinnitetty vanhaan, haperoon reikätiiliseen seinään, ja jo vähäinen kuormitus aiheutti tolpan irtoamisen. Seinämateriaalista ei ollut tietoa etukäteen. Kiinnitystapaa ei muutettu, vaikka työtapaturmassa vahingoittunut oli huomauttanut kiinnityksen epäluotettavuudesta. Oikeuden ratkaisun mukaan kiinnitys oli yli 20-kertaisesti alimitoitettu. Käräjäoikeus katsoi, että työtapaturma olisi voitu estää huolellisella etukäteen tehdyllä suunnitelmalla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulakimies Marita Suoknuuti korostaa huolelliseen työympäristön vaarojen arviointiin ja luotettaviin laskelmiin perustuvan ennakkosuunnittelun merkitystä. Putoamissuunnitelman tarkoitus on jo ennen työn toteuttamista kiinnittää suunnitelman laatijan huomio työn turvallisen suorittamisen kannalta oleellisiin seikkoihin.

Päijät-Hämeen  KO tuomio nro 16/19056, asianro: R 15/2190   

Lisätiedot:
Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti, puh. 029 501 6299
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.