Puutteet pohjasaumauskoneen suojaamisessa toivat sakkoja yhtiön toimitusjohtajalle ja yksikön päällikölle sekä yhteisösakon yhtiölle

Mediatiedote 8.5.2023

Satakunnan käräjäoikeus on 26.4.2023 tuominnut satakuntalaisen muovipakkauksia valmistavan yrityksen toimitusjohtajan ja yksikön päällikön työturvallisuusrikoksesta. Toimitusjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon ja yksikön päällikkö 15 päiväsakkoon. Yhtiölle tuomittiin 5 000 euron yhteisösakko.

Käsiteltävänä oli elokuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa työntekijän käsi ajautui kahden telan väliin, kun hän on yrittänyt suoristaa rypistynyttä muovikalvoa. Työtapaturman johdosta suoritetulla työsuojelutarkastuksella todettiin, että kone oli puutteellisesti suojattu eli koneen vaara-alueelle pääsyä ei ollut estetty.

Käräjäoikeudessa kuultiin vahingoittunutta työntekijää, molemmat vastaajat sekä todistajina työsuojelutarkastuksen tehnyt tarkastaja sekä vastaajien todistaja. Todisteena oli työsuojelutarkastuksesta tehty tarkastuskertomus. Saadun todistelun perusteella käräjäoikeus totesi riidattomaksi sen, että koneen vaara-alueelle oli pääsy koneen käydessä. Kysymys oli siitä, oliko pohjasaumauskone siitä huolimatta ollut riittävästi suojattu ja oliko työtapaturmatilanne ollut poikkeuksellinen tapahtuma, jota ei olisi voitu varotoimenpiteistä huolimatta välttää.

Todistelun perusteella käräjäoikeus arvioi, että vaara-alueelle pääsy ei ollut vaikeaa ja puristumisvaara oli työpaikalla tunnistettu. Lisäksi vastaavan kaltaisia tilanteita on tapahtunut ajoittain ja siihen oli työpaikalla annettu ohjeistusta. Näin ollen tilannetta, jossa työntekijä yrittää suoristaa muovikalvoa ja tällöin laittaa kätensä vaara-alueelle, ei voitu pitää poikkeuksellisena tapahtumana. Päinvastoin käräjäoikeus piti tämän kaltaista tilannetta hyvin tyypillisenä syynä työtapaturmalle, joka olisi voitu välttää estämällä pääsy koneen vaara-alueelle. Käräjäoikeus totesi vastaajien syyllistyneen työturvallisuusrikokseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että ensisijainen toimi koneiden ja laitteiden suojaamisessa on rakenteellinen suojaus, jolla estetään pääsy koneen tai laitteen vaara-alueelle. Vain niissä tilanteissa, joissa varaa ei voida poistaa teknisin toimin, on turvallisuus varmistettava muilla toimin, kuten opastuksella. Koneiden aiheuttamiin työtapaturma aiheuttaa ajoittain se, että työntekijä syystä tai toisesta tekee väärän ratkaisun häiriötilanteessa. Kyse on hyvin inhimillisestä toimesta. Juuri tämänkaltaisten työtapaturmien estämiseksi koneet ja laitteet on suojattava siten, että työntekijöillä ei ole mahdollisuutta laittaa esim. kättään koneen tai laitteen vaara-alueelle.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 26.4.2023, 23/116995 asiassa R 23/325. Lainvoimainen tuomio.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, puh. +358 295 018 152
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto