Rakennustyömaan siivooja putosi parvekkeelta – sakot päätoteuttajan työnjohtajalle

Mediatiedote 30.5.2016

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan päätoteuttajana toimineen yrityksen työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 27.5.2016.

Tapauksessa käsiteltiin Kirkkonummella rakennustyömaalla tapahtunutta työtapaturmaa. Aliurakoitsijayrityksen palveluksessa työskennellyt työntekijä teki rakennustyömaalla siivoustyötä. Parveketta siivotessaan hän nosti paikoiltaan hätäpoistumistien peittävän levyn, jonka tarkoituksena oli estää työntekijöiden putoaminen aukkoon. Tämän tehtyään hän putosi hätäpoistumistien aukosta alemmalle parvekkeelle ja loukkaantui.

Käräjäoikeus katsoi, että yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajana toimineen yhtiön työnjohtajan olisi tullut huolehtia siitä, että kaikilla yhteisellä työmaalla työskentelevillä työntekijöillä oli riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä, ja että he tuntevat rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, ettei päätoteuttajan työnjohtaja ollut huolehtinut siitä, että työntekijä ymmärtää työskentelyä varten saamansa ohjeet ja huomioi työtavoissaan putoamisvaaran aiheuttavan parvekkeen hätäpoistumistien aukon. Tästä johtuen työntekijä ei ollut parvekkeella työskennellessään ymmärtänyt toimia työturvallisuuden edellyttämällä tavalla, ja oli sen seurauksena pudonnut ja loukannut itsensä.

"Päätoteuttajan tulee varmistaa, että myös aliurakoitsijoiden työntekijöillä on riittävät tiedot rakennustyömaan vaara- ja haittatekijöistä sekä turvallisista työskentelytavoista juuri kyseisellä rakennustyömaalla. Erityisesti niissä tapauksissa, joissa työntekijän kielitaidossa on puutteita, on tärkeä varmistua, että hän on ymmärtänyt annetut ohjeet", muistuttaa työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianro: R 16/481.

Lisätiedot:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 029 5016 584, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Mediapalvelu:
Tiedottaja Virpi Saarinen
p. 0295 016 021, [email protected]  
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.