Sahalahden Broiler Oy:lle 18 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 11.4.2017

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Sahalahden Broiler Oy:n 18 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Kaksi yhtiön esimiesasemassa ollutta henkilöä tuomittiin kumpikin 30 päiväsakon eli 1 320 ja 990 euron sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.

Käsiteltävänä oli huhtikuussa 2016 sattunut työtapaturma. Työntekijä oli työskentelemässä lihamyllyllä. Kun lihamyllyn suuaukon alle asetettu vaunu oli tullut täyteen lihamassasta, piti mylly sammuttaa ja astia vaihtaa toiseen. Työntekijän pyyhkäistessä suuaukolla olevaa lihamassaa hänen hansikkaansa tempautui edelleen jälkikäyntiä pyörineeseen myllyn terään ja käsi vahingoittui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että vaikka koneen ympärille oli rakennettu suojahäkki, työnantaja oli laiminlyönyt ottaa huomioon, että lihamylly kävi sen sammuttamisen jälkeen jälkikäyntiä vielä jopa 27 sekuntia, jolloin oli mahdollista päästä myllyn vaara-alueelle.

Käräjäoikeus totesi, että loukkaantunutta työntekijää ei voitu pitää kokeneena työntekijänä. Hänet oli ollut tarkoitus perehdyttää lihamyllyn käyttöön, mutta koulutus oli jäänyt kesken. Toinen työtoveri oli pitänyt hänelle minuutin kestäneen ohjeistuksen työhön ja näyttänyt, kuinka työtä tehdään. Jälkikäynnistä ei häntä kertomansa mukaan ollut varoitettu. Käräjäoikeus totesi, että työntekijä oli laitettu työskentelemään myllyllä käytännössä ilman koulutusta.

Käräjäoikeus katsoi, että lihamyllyn ympärille asennettu suojahäkki oli asianmukainen tapa suojata kone ja estää koneen ja pyörivien terien lähelle pääsy siinä vaiheessa, kun kone on käynnissä. Koska koneessa on kuitenkin ollut huomattavan pitkä jälkikäynti, joka todistajana kuullun henkilön kertoman mukaan on koneen ominaisuus, häkki ei ole ollut riittävä keino suojata työntekijöitä koneen vaarallisilta osilta. Lihamyllyyn on työtapaturman jälkeen asennettu sähkölukko, joka mahdollistaa häkin avaamisen vasta viiden sekunnin kuluttua siitä, kun terän pyöriminen on lakannut.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 16/7060

Lisätietoja : Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 0295 018 659