Sakot suojaamattomasta lihasahasta

Mediatiedote 13.1.2016

Pohjanmaan käräjäoikeus on 8.1.2016 tuominnut uusikaarlepyyläisen yrittäjän 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Tuomioistuimessa käsiteltiin työtapaturmaa, joka sattui Uudessakaarlepyyssä kesällä 2013. Vahingoittuneen työntekijän työtehtävänä oli sahata lahnoilta pää ja osa mahasta pois vannesahalla. Työntekijän käsi joutui kosketuksiin sahan terän kanssa, kun saha oli käynnissä. Sahasta puuttui siihen kuuluvat suojat, kuten syöttöpöytä, teränsuoja sekä ohjain. Suojahanskoja ei käytetty. Lisäksi riskien arvioinnissa, opetuksessa sekä valvonnassa oli puutteita. Koneen soveltuvuus kyseiseen työhön oli kyseenalaista.

Halli, jossa työtä tehtiin, sekä hallissa olleet koneet – ml. onnettomuuskone – omisti toinen yhtiö kuin vahingoittuneen työnantaja. Oleellisena käsiteltävänä asiana oikeudessa olikin, oliko kyseessä yhteinen työpaikka, jossa yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa. Käräjäoikeus katsoi istunnossa selvitetyn perusteella, ettei kyseessä ollut yhteinen työpaikka ja hylkäsi syytteet hallin omistajaa kohtaan.

Käräjäoikeus totesi, että vahingoittuneen työnantaja oli rikkonut työturvallisuuslainsäädännön määräyksiä mm. riskienarvioinnin ja asianmukaisten suojavarusteiden osalta. Käräjäoikeuden tuomion mukaan työnantaja oli luottanut työntekijälle antamaansa opetukseen ja ohjeisiin, vaikka kyse oli vaarasta, joka olisi voitu ja olisi pitänyt poistaa teknisin toimin.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyn, että työssä olisi pitänyt käsitellä yhtä kalaa kerrallaan ja että työnantaja oli kertonut työntekijälle tästä. Koska työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä koneen turvallisuuden osalta – ja koska kyse on vaarantamisrikoksesta eli tapaturman sattumista ei vaadita rikostunnusmerkistön täyttymiseksi – käräjäoikeus katsoi, että sillä seikalla, että työntekijä rikkoi annettuja ohjeita, ei ole merkitystä arvioitaessa työnantajan vastuuta. Käräjäoikeus otti myös huomioon, että työnantaja ei valvonut, että työntekijä noudattaa hänelle annettuja ohjeita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on tärkeä väline työpaikan ja työntekijöille vaarallisten työvälineiden turvallistamisessa. Myös oikeat toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi ovat tärkeitä: vaarat tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa teknisin toimin. Puutteita koneiden suojaamisessa ei voi korvata työntekijöille annettavilla varoituksilla tai ohjeilla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/562.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue