Savonlinnalaiselle puutuoteyhtiölle ja sen omistajille sakot työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 27.10.2015

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut Savonlinnassa toimivan puutuotteita valmistavan Punkaharjun Puutaito Oy:n yhteisösakkoon ja sen kaksi omistajaa sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Yhtiön tuotantolaitoksella on ollut käytössä kone, jolla oli tehty vanerisia kiekkoja paperiteollisuuden käyttöön. Kun koneella oli tehty vanerisia kiekkoja, niitä oli päässyt sinkoutumaan koneesta työntekijöiden työtilaan. Yhtiön omistajat olivat tulleet tietoiseksi siitä, että koneessa oli tällainen kiekkojen sinkoutumisvaara ja että se oli aiheuttanut lievän tapaturman jo vuonna 2012. Tästä huolimatta he olivat laiminlyöneet suojata koneen mekaanisella tai teknisellä suojauksella siten, että kiekkojen lentäminen olisi estetty. He olivat suojanneet koneen vasta vuonna 2013 kun se oli aiheuttanut uuden tapaturman.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että tuomituilla olisi ollut erityinen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin koneen suojaamiseksi, koska he olivat tulleet tietoiseksi koneen työntekijöille aiheuttamasta vaarasta. Oikeuden mukaan työturvallisuusrikosta on pidettävä törkeänä ja selvää piittaamattomuutta osoittavana laiminlyöntinä. Oikeus totesi myös, että koneen CE-merkintä ei poista työnantajan velvollisuutta tehdä työnantajan käyttämille koneille konekohtainen riskinarviointi, valvoa koneen käyttöä ja turvallisuutta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin suojauspuutteiden poistamiseksi.   

Oikeus tuomitsi molemmille yhtiön omistajille 35 päiväsakkoa, josta heille tulee kummallekin maksettavaa noin 2 000 euroa. Lisäksi oikeus tuomitsi heidät maksamaan tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän noin 3 500 euron oikeudenkäyntikulut.

Työnantajana toimivalle yhtiölle oikeus tuomitsi yhteisösakkoa 10 000 euroa. Oikeus tuomitsi yhteisösakon siitä huolimatta, että molemmat yhtiön omistajat tuomittiin rangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Perusteluina oikeus totesi, että työturvallisuusrikosta ei voi pitää vähäisenä, työturvallisuusrikoksissa työnantajan vastuu on lähellä ankaraa vastuuta ja että yhteisösakkoa on lähtökohtaisesti pidettävä säännönmukaisena seuraamuksena työturvallisuusrikoksista.

Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio R 15/437

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, puhelin 029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Mikkelin toimipaikka