Suojuksien ja perehdytyksen puute johti vakavaan puristumistapaturmaan

Mediatiedote 14.3.2016

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi kuljetusliikkeen toimitusjohtajan 50 päiväsakkoon ja kaksi työnjohtajaa 30 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yritys tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.3.2016.

Käsiteltävänä oli Lappeenrannassa sijaitsevalla tehdasalueella 18.2.2014 tapahtunut puristumistapaturma ja siihen johtaneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Työntekijä oli puhdistamassa lapiolla seulonta-aseman taittotelaa hihnan pyöriessä. Lapio tarttui telan ja hihnan muodostamaan suojaamattomaan nieluun ja veti työntekijän vasemman käden telan ja hihnan väliin lähes olkapäätä myöten. Työntekijä sai vakavia vammoja.

Käräjäoikeus katsoi, että yrityksen toimitusjohtaja ei ollut huolehtinut vaarojen selvittämisestä ja arvioinnin tekemisestä seulonta-aseman osalta eikä siitä, että seulonta-asemalla olisi ollut asianmukaiset suojat estämässä työtapaturmia. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja yhdessä työnjohtajien kanssa ei ollut huolehtinut siitä, että työasemalla olisi ollut ohjeistus turvalliseen työtapaan, eivätkä he olleet varmistaneet sitä, että työntekijät ovat varmasti ymmärtäneet ohjeistetun turvallisen työtavan ennen työn aloittamista.

"Vaarallisten nielujen suojaaminen on aivan välttämätöntä. Työntekijät eivät aina tunnista suojaamattoman nielun ja vetävän telan muodostamaa vaaraa, ja seuraukset ovat usein kohtalokkaat", korostaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulakimies Marita Suoknuuti.


Lisätiedot:
Työsuojelulakimies Marita Suoknuuti, puh. 029 501 6299
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.