Tauotus ja jäähdytys auttavat jaksamaan helteellä

Mediatiedote 25.7.2016

Koneellinen jäähdytys on helpottanut helteellä työskentelevien oloja monilla työpaikoilla. Kuumuus kiusaa kuitenkin edelleen monia työssä. Ilma tuntuu sitä kuumemmalta, mitä kosteampaa se on. Esimerkiksi kasvihuoneissa tai keittiöissä voi olla niin kuumaa ja kosteaa, että työolot voivat pahimmillaan olla työntekijöiden terveydelle haitalliset.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille. Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 28 °C:ssa, kun lämpötila ulkona on alle 25 °C. Jos työpaikan lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, on työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava.

Rakennustyötä ulkona

Kevyissä ja keskiraskaissa töissä on muodostunut vakiintuneeksi käytännöksi pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa tai tehdä jaksoittain esimerkiksi muuta työtä viileämmässä työtilassa, jos lämpötila työpaikalla on yli 28 °C. Lämpötilan ollessa yli 33 °C vastaava aika on viisitoista minuuttia. Tätä suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen.

Tauot on hyvä pitää varjossa ja viileässä. Liikkuva ilma poistaa ylimääräistä lämpöä iholta ja viilentää elimistöä.

Kuumassa työskentely vaikuttaa työviihtyvyyteen ja voi lisätä työpaikalla sairastumis- ja tapaturmariskiä. Lämpöön sopeutuminen kestää noin viikon, joten ensimmäiset hellepäivät ovat terveyden ja suorituskyvyn kannalta elimistölle vaikeimmat.

Ensisijaisia keinoja lämpökuormituksen vähentämisessä työpaikalla ovat lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut. Esimerkiksi suora auringonpaiste työhuoneen ikkunan läpi on syytä estää. Myös erilaiset jäähdytyskoneet tuovat helpotusta helteellä työskentelyyn.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi veden tai laimean mehun nauttimista 1–2 dl kerrallaan 3–4 kertaa tunnissa. Jos hikoilemalla menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Pahimmillaan tämä voi johtaa lämpöpyörtymiseen tai jopa lämpöhalvaukseen.
 

Lisätietoa:
Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 9:00–15:00. Ajalla 25.6.–10.8.2018 puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 9:00–11:30 ja 12:30–15:00.

Linkkejä:
Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedote 11/2018 (pdf): Kesähelteellä työskenneltäessä työtilan jäähdytys ja työn tauotus on tärkeää
Tyosuojelu.fi: Lämpöolot
Työterveyslaitos: Kuumassa työskentely

päivitetty 17.10.2023 – Linkki työpaikatiedotteeseen lisätty