Tilaajan on selvitettävä kevytyrittäjien velvoitteidenhoito rakennusalalla

Mediatiedote 20.9.2019

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue täsmentää tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden ulottuvan myös niin kutsuttuihin kevytyrittäjiin. Kevytyrittäjällä viitataan yleensä henkilöön, joka myy työsuorituksia omiin nimiinsä ja laskuttaa työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjällä ei välttämättä ole Y-tunnusta.

Suomen työlainsäädäntö ei tunne kevytyrittäjyys-termiä. Työtä tehdään pääsääntöisesti joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Yleensä kevytyrittäjien ja laskutuspalvelun välillä ei ole työsuhdetta.

Rakennustoimintaan liittyvällä tilaajalla selvitysvelvollisuus ulottuu myös tilanteisiin, joissa sopimuspuolella ei ole työntekijöitä. Jos tilaaja on sopinut kevytyrittäjän kanssa rakentamistoimintaa koskevista työsuoritteista ja sopimuksen arvo on vähintään 9 000 euroa, on tilaajan hankittava tilaajavastuuselvitykset kevytyrittäjästä.

Mitä selvityksiä kevytyrittäjästä tulee hankkia?

Jos sopimuksen mukaisen työn suorittaa yrittäjä, tulee tilaajan hankkia sopimuspuolelta selvitys verorekisterimerkinnöistä, kaupparekisteriote sekä veronmaksua koskeva selvitys. Jos sopimuspuolena on kevytyrittäjä, on tilaajan hankittava selvitykset kevytyrittäjän velvoitteidenhoidosta. Selvityksiä ei voi antaa kevytyrittäjän puolesta laskutuspalvelu.

Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä sitä ei ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin. Tällöin tilaaja voi pyytää sopimuspuolelta vapaamuotoisen selvityksen siitä, että sitä ei ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin.

Tärkein selvitys, joka tilaajan tulee hankkia, on veronmaksuasioita koskeva selvitys. Mikäli kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei sitä merkitä julkiseen verovelkarekisteriin. Tästä syystä tilaajan on pyydettävä veronmaksuasioita koskeva todistus suoraan sopimuspuolelta. Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Miten tilaaja käytännössä täyttää selvitysvelvollisuutensa?

Selvitysvelvollisuuden täyttäminen kevytyrittäjän kanssa ei aiheuta tilaajalle kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa, eikä kuormita myöskään kevytyrittäjää. Tilaaja voi esimerkiksi pyytää kevytyrittäjää toimittamaan veronmaksuasioita koskevan todistuksen sähköpostitse. Samalla kevytyrittäjä voi viestikentässä ilmoittaa vapaamuotoisesti, ettei sillä ole Y-tunnusta, eikä siksi verorekisterimerkintöjä tai kaupparekisteriotetta ole saatavilla. Tällä tavoin toimittaessa tilaaja on täyttänyt selvitysvelvollisuutensa. Tilaajan tulee säilyttää saamansa selvitykset kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä.


Lisätiedot:
Lakimies Noora Haapa-alho, p. 029 501 6240, [email protected]
Ylitarkastaja Joonas Heinilä, p. 029 501 6447, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa