Tuntuvat sakot ylityön vuotuisen enimmäismäärän ylittämisestä

Mediatiedote 13.9.2016

Pohjanmaan käräjäoikeus on 9.9.2016 tuominnut närpiöläisen tehtaan tuotantopäällikön työaikarikkomuksesta 20 päiväsakkoon, joista tulee maksettavaa 900 euroa, ja toimitusjohtajan työaikarikkomuksesta 25 päiväsakkoon, joista tulee maksettavaa 9 600 euroa.

Tuomioistuimessa oli käsiteltävänä työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus. Yhteensä viisi kyseessä olevan yhtiön työntekijää oli tehnyt ylitöitä yli ylityön vuotuisen enimmäismäärän 250 tuntia. Osalle työntekijöistä oli kertynyt ylitöitä jopa lähes 600 tuntia vuoden 2013 aikana.

Vuotuisen ylityömäärän ylitykset olivat asiassa riidattomia. Tuomioistuimessa käsiteltiin sitä, kuka oli vastuussa em. ylityksistä eli kenen tai keiden yhtiössä olisi tullut toimia huolellisemmin.

Käräjäoikeus katsoi selvitetyksi – osaksi tunnustuksen perusteella ja osaksi käräjäoikeudessa esitettyjen kertomusten perusteella – että tuotantopäällikön tehtäviin ja toimivaltaan oli kuulunut valvoa ylityötunteja kahden kyseessä olevan työntekijän osalta.

Toimitusjohtajan osalta käräjäoikeus totesi, että syytteessä kuvattu valvontavastuu ei pääsääntöisesti kuulu yhtiön korkeimmalle johdolle. Yhtiön johto ja toimitusjohtaja vastaavat kuitenkin siitä, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Koska toimitusjohtaja ei ollut selkeästi organisoinut ylityön valvontaa kolmen muun työntekijän osalta eikä huolehtinut siitä, että tehtävä olisi kuulunut jonkun esimiehen tehtäviin ja toimivaltaan, käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja oli itse vastuussa siitä, ettei ylitöitä ollut valvottu.

Lisäksi käräjäoikeus totesi, että työaikalain määräykset eivät ole tahdonvaltaisia eikä niitä voi sivuuttaa työntekijöiden suostumuksella tai edes työntekijöiden omasta aloitteesta. Käräjäoikeus otti rangaistuksen mittaamisessa huomioon myös ylitöiden merkityksen työntekijöiden terveydelle.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/1457.

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue