Turkisalalla valvotaan tilaajavastuuta ja ulkomaisen työvoiman käyttöä

Mediatiedote 5.11.2015

Turkisalan yrityksiin tehdään tilaajavastuutarkastuksia ja ulkomaisen työvoiman valvontaa Pohjanmaan alueella marras-joulukuun aikana. Valvontaa suunnataan turkisalan yrityksiin, koska niissä käytetään paljon alihankintaa, vuokratyötä ja ulkomaista työvoimaa muun muassa eläinten tilojen rakentamisessa, turkiseläinten hoitamisessa ja nahoittamisessa sekä jatkojalostuksessa.

Tilaajavastuutarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, joka vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko maassa. Ulkomaisen työvoiman valvonnasta Pohjanmaalla vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa tai vuokratyötä käyttävän on varmistettava, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, kuten eläkemaksut ja verot. Lain vaatimat selvitykset tulee hankkia myös silloin, kun sopimuskumppanina on ulkomainen yritys. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Tilaajan selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata 2 000 – 20 000 euron laiminlyöntimaksu tai tietyissä tapauksissa 20 000 – 65 000 euron korotettu laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuu tunnetaan alalla aiempaa paremmin

Turkisalalle on tehty tilaajavastuutarkastuksia vuodesta 2013 alkaen. Valvontahavaintojen mukaan vajaassa kahdessa vuodessa tietoisuus tilaajavastuulaista on alalla selkeästi kasvanut.

”Osa yrittäjistä on kuitenkin siinä käsityksessä, että tilaajavastuulaki koskee vain rakennusalaa. Todellisuudessa se koskee kaikkia aloja, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä”, kertoo tilaajavastuutarkastaja Päivi Lehto Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisätietoja:

Tilaajavastuuvalvonnasta: tarkastaja Päivi Lehto, p. 0295 016 016, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Ulkomaisen työvoiman valvonnasta: tarkastaja Rauno Kotilainen, p. 0295 018 788, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Sähköpostit muotoa [email protected]

http://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.