Turvallisuuspuutteista asbestin purkutyössä sakot työnantajalle

Mediatiedote 27.1.2016

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi rakennuspurkuyrityksen toimialapäällikön, työkohteen vastaavan työnjohtajan ja työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin 10 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 22.1.2016.

Käsiteltävänä oli Hämeenlinnassa tehdyssä asbestipurkutyössä tapahtuneet laiminlyönnit. Kyseessä oli kylpyhuoneiden kartoittamattomien rakenteiden purkutyö. Urakoitsijan tekemässä ja työsuojeluviranomaiselle toimitetussa asbestipurkutyösuunnitelmassa purkutyö oli ilmoitettu tehtäväksi osastointimenetelmällä kolmijakoista sulkutilaa käyttäen. Työsuojelutarkastuksessa kuitenkin havaittiin, ettei suunnitelmaa noudatettu. Sen sijaan työtä suoritettiin työturvallisuussäännösten vastaisesti puutteellisilla suojarakenteilla ja puutteellisilla henkilösuojaimilla, mikä aiheutti työntekijöille ja työn vaikutuspiirissä oleville välittömän vaaran altistua asbestille. Työsuojelutarkastaja määräsi työt välittömästi keskeytettäväksi. Kumpikaan työnjohtajista ei ollut paikalla kohteessa, kun purkutyöt aloitettiin, eivätkä he oikeuden mukaan muutoinkaan olleet varmistuneet, että työ suoritetaan asianmukaisesti.

Työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että asbestipurkutyöstä vastuussa olevan työnjohtajan on seurattava, että purkutyö toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja työntekijöiden tai työn vaikutuspiirissä olevien terveyttä vaarantamatta.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut asbestilaki ja -asetus eivät mahdollista enää asbestikartoituksen tekemättä jättämistä, vaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus on nykyään aina selvitettävä. Kartoitusvelvollisuus koskee rakennuttajaa tai muuta tahoa, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, sekä lisäksi yhteisellä työpaikalla toimivaa päätoteuttajaa. Asbestipitoisiksi todettuja rakenteita saa jatkossa purkaa vain purkuluvan omaava työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden asia nro R 15/1082

Lisätiedot:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.