Työntekijä altistui kloorikaasulle – sakot päivämestarille ja yhtiölle

Mediatiedote 16.10.2019

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi lipeätehtaan päivämestarin 10 päiväsakon sakkorangaistukseen ja yhtiön 8 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 16.10.2019. Tuomio koski Joutsenossa 9.5.2017 sattunutta työtapaturmaa, jossa huoltoseisakin yhteydessä irrotetusta venttiilistä oli purkautunut kloorikaasua, jolle venttiiliä avaamassa olleet kaksi työntekijää altistuivat. Toinen työntekijöistä sai vammoja käytetyistä hengityssuojaimista huolimatta.

Käräjäoikeus katsoi yhtiön osalta, että aiemmin tehtaalla sattuneiden tapaturmien ja tehtaan huoltotoimenpiteisiin liittyvien vaaratekijöiden, erityisesti hengenvaarallisen kloorikaasun, johdosta yhtiöltä olisi voitu vaatia parempia varmistuskeinoja työn turvallistamiseksi.

Päivämestarin syyksi luettiin se, että hänen olisi tullut toimia asiassa huolellisemmin klooriputkiston venttiileiden tarkastustyöhön liittyvien vaaratekijöiden tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi, koska olisi asemansa, tehtäviensä ja tietotaitonsa puolesta siihen kyennyt. Hän oli myös osallistunut työluvan antamiseen kyseiseen työhön, vaikka työn turvallisuutta kyseisellä putkiosuudella ei oltu tarpeellisin tavoin varmistettu.

Yhtiö velvoitettiin myös suorittamaan vahingoittuneelle työntekijälle korvauksia tämän saamista vammoista.

Työsuojelun lakimies Matti Nissinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista myös kunnossapitotöissä. Tämä korostuu muun muassa silloin, kun tuotannossa käytetään terveydelle vaarallisia aineita.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 16.10.2019, R 19/589.

Lisätiedot:
Lakimies Matti Nissinen, puh. 02950 16139, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.