Työntekijän käsivarsi irtosi työtapaturmassa - Sakot maanrakennusyhtiölle sekä sen toimitusjohtajalle ja työpäällikölle

Mediatiedote 29.11.2019

Pirkanmaan käräjäoikeus on 28.11.2019 tuominnut työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta maanrakennusurakan päätoteuttajana toimineen yhtiön toimitusjohtajalle ja työpäällikölle molemmille 15 päiväsakon rangaistuksen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 8 000 euron yhteisösakon, koska toisena tekijänä oli yhtiön toimitusjohtaja ja teko osoitti, että yhtiön toiminnassa ei ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käsiteltävänä olleessa tapauksessa oli kyse yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan yhteensovittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Päätoteuttaja ei ollut huolehtinut vesiputken koron laskemisen ja valmiin vesiputken koeponnistuksen yhteensovittamisesta siten, että siitä ei olisi aiheutunut vaaraa työmaalla työskenteleville työntekijöille. Työmaalla korjattiin väärään korkeuteen asennetun vesiputken korkoa samaan aikaan, kun valmiiseen putkiston osaan suoritettiin koepaineistus. Koeponnistuksen yhteydessä putken liitoskohta on pettänyt seurauksella, että noin 800 mm leveä valurautainen putki oli liikkunut noin 1,5 metrin matkan lennättäen putken päällä ollutta kivimurskaa ilmaan osuen vesiputken lähellä työskennelleen työntekijän käsivarteen. Työntekijä loukkaantui tapaturman johdosta vakavasti.

Käräjäoikeus katsoi pääurakoitsijana toimineen yhtiön toimitusjohtajan ja työpäällikön laiminlyöneen työnantajan huolehtimisvelvollisuutta, koska he eivät olleet riittävällä tavalla huolehtineet siitä, että koeponnistus ja koron lasku voitaisiin tehdä turvallisesti vaarantamatta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että yhteisellä rakennustyömaalla toimivan päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 19/370

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue