Työpaikkailmoituksissa syrjiviä vaatimuksia kielitaidosta, kansalaisuudesta ja iästä

Mediatiedote 30.8.2016

Työsuojeluviranomainen valvoi touko–kesäkuussa tehostetusti työpaikkailmoituksissa ilmenevää työsyrjintää Etelä-Suomessa. Tulos: 60 ilmoituksessa oli hakukriteereinä perusteita, joiden voidaan katsoa olevan syrjiviä. Useimmissa näistä hakijalta edellytettiin Suomen kansalaisuutta, suomen äidinkieltä tai tiettyä ikää, ilman että tähän oli hyväksyttävää työstä johtuvaa perustetta.

Syrjivissä työpaikkailmoituksissa oli esimerkiksi vaadittu lakimieheltä suomen äidinkieltä, kuorma-autokuskilta erinomaista suomen kielen taitoa, siivoojalta Suomen kansalaisuutta ja kuljettajalta vähintään 23 vuoden ikää.

Valvonnan toteutti Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Vastuualue lähetti syrjivän työpaikkailmoituksen tehneille työnantajille selvityspyynnön. Vain kahdella heistä oli osoittaa asettamalleen hakukriteerille hyväksyttävä peruste. Muille työnantajille annettiin asiasta toimintaohje. Suurin osa työnantajista myönsi, että heillä ei ole kyseiselle hakukriteerille hyväksyttävää perustetta. Osa vetosi tietämättömyyteen lain määräyksistä tai siihen, että joku muu oli laatinut ilmoituksen. Työnantaja kuitenkin vastaa aina työpaikkailmoituksen sisällöstä riippumatta siitä, kuka sen on laatinut.

Työpaikkailmoituksia valvotaan jatkuvasti. Mikäli syrjintä työpaikkailmoittelussa on toistuvaa, työsuojeluviranomainen harkitsee erikseen, mihin jatkotoimenpiteisiin se ryhtyy.

Syrjivä työpaikkailmoittelu on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Jos epäilet syrjintää työpaikkailmoituksessa, voit kertoa asiasta työsuojeluviranomaiselle esimerkiksi sähköpostitse: [email protected].

Tunnistatko syrjinnän työnhaussa?

Tyosuojelu.fi-sivulla julkaistussa verkkouutisessa on kaksi kuvitteellista työpaikkailmoitusta. Testaa huomaatko, mitkä kohdat niissä ilmoituksissa ovat syrjiviä.

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä verkossa: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

Lisätietoja:
Tarkastaja Maarit Lehmussilta, p. 0295 016 293, [email protected]
Ylitarkastaja Eerik Tarnaala, p. 0295 016 370, [email protected]   

Mediapalvelu:
Tiedottaja Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.