Työsuojelutarkastuksia Helsingin ja Vantaan kauppakeskuksiin

Mediatiedote 4.4.2016

Työsuojelutarkastajat valvovat huhtikuussa kauppakeskusten kahviloita, ravintoloita ja pubeja Helsingissä ja Vantaalla. Tarkastuksilla käsitellään erityisesti työterveyshuoltoa, työsopimuksia ja työvuoroluetteloja. Tarkastusten ajankohdista ei sovita etukäteen työpaikkojen kanssa. Tarkastuksia tehdään myös kauppakeskusten lähiympäristössä.

Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla, jossa on yksikin työntekijä. Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta.

Tarkastuksella valvotaan, että työnantajalla on voimassaoleva työterveyshuoltosopimus. Tarvittaessa valvotaan myös lakisääteinen työpaikkaselvitys, joka sisältää muun muassa työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Majoitus- ja ravitsemisalan työpaikoissa kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi yötyö, väkivallan uhka, ruuhkahuiput ja yksintyöskentely.

Alan vähimmäispalkat nousivat 1.3.2016

Tarkastuksilla työnantajaa ohjataan maksamaan yleissitovien työehtosopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja, joita jokaisen majoitus- ja ravitsemisalan työnantajan on noudatettava. Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia sellaisista palkoista, jotka alittavat alan työehtosopimuksen vähimmäismääräykset. Uudet palkkataulukot astuivat alalla voimaan 1.3.2016.

Tarkastuksilla valvotaan myös, että työnantaja on sopinut kirjallisesti työnteon keskeisistä ehdoista esimerkiksi tekemällä kirjallisen työsopimuksen. Lisäksi tarkastetaan työvuoroluettelot: jokaisella työpaikalla on oltava työvuoroluettelot, ja ne on laadittava aina kolmen viikon jaksolle.

Lisätietoa tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa:
Työterveyshuollosta
Psykososiaalisesta kuormituksesta
Yötyöstä

Lisätietoja:
Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen
Puh. 029 501 6262, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.