Työsuojeluvalvonnan painopisteet eri Pohjoismaissa samankaltaiset

Mediatiedote 10.6.2016

Pohjoismainen työympäristökonferenssi keräsi satakunta työsuojelun ammattilaista eri Pohjoismaista Tampereelle 7.– 9. kesäkuuta. – Konferenssin keskeisintä antia oli eri pohjoismaisten työsuojelutarkastajien mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä, toteaa ylijohtaja Leo Suomaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta.

Osana konferenssia osallistujat tutustuivat tamperelaisilla työpaikoilla työsuojeluvalvontaan käytännössä. – Pohjoismaiden välillä on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä huolimatta erilaisesta lainsäädännöstä. Eroavaisuuksista mainittakoon, että Tanskassa tarkastajat antavat tarkastuskertomuksen ohella työpaikalle yleisarvosanan hymiöillä, kertoo konferenssiin osallistunut tarkastaja Mikael Söderholm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Konferenssin teemana oli riskiin perustuva työsuojeluvalvonta. – Kaikissa Pohjoismaissa tarkastuksia pyritään suuntaamaan riskialttiille aloille ja ongelmatyöpaikoille. Tämän suuntaamisen kohdeherkkyyden parantamiseksi eri Pohjoismaissa on kehitetty tietojärjestelmiä. Norjassa tietotekniikan hyväksikäyttö on edennyt pisimmälle, siellä tietojärjestelmä etsii automaattisesti tarkastuskohteet. Suomessa työsuojeluvalvonnan kohteiden valinta pohjaa eniten tarkastajan harkintaan, kertoo ylijohtaja Suomaa.

Leo Suomaan mukaan Suomessa on viety pisimmälle erilaisten mittareiden käyttö työsuojeluvalvonnan tukena. Esimerkiksi Halmeri-kyselyn avulla selvitetään turvallisuusjohtamisen tilaa työpaikalla. Kysymyslomake kattaa turvallisuuden hallintajärjestelmien pääkohdat.

Työsuojeluvalvonnan nousevat teemat ovat Pohjoismaissa Suomaan mukaan samankaltaiset. – Harmaan talouden torjunta ja työpaikan psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta ovat pienin nyanssieroin toiminnan painopisteitä jokaisessa Pohjoismaassa, Leo Suomaa sanoo.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Leo Suomaa, STM:n työsuojeluosasto, puh. 0295 163 449
s-posti: [email protected]