VRJ Pohjois-Suomi Oy:lle 10 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 19.2.2016

Oulun käräjäoikeus tuomitsi 17. helmikuuta VRJ Pohjois-Suomi Oy:lle 10 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi kolme työnantajan edustajaa tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, koska sähkölaitteista johtuvan vaaran torjuminen oli laiminlyöty yrityksen maanrakennustyömailla. Kahden työnantajan edustajan syytteet hylättiin.

Tuomio liittyy VRJ Pohjois-Suomi Oy:n neljällä eri maanrakennustyömaalla Oulussa keväällä ja kesällä 2013 sattuneisiin tapauksiin. Kyseisillä työmailla maanrakennustyötä tehtiin jännitteellisten sähkökaapeleiden vaikutuspiirissä.  

Työmailla oli kaivettu esille jännitteellisiä sähkökaapeleita selvittämättä verkonhaltijalta, voidaanko kaapeleiden jännite katkaista työn ajaksi. Lisäksi työmailla oli laiminlyöty huolehtia sähkölaitteiden jännitteettömyydestä taikka oikeista työtavoista jännitteellisiä kaapeleita esiinkaivettaessa. Kahdella työmaalla oli siirretty jakokaappeja jännitteellisinä, kaapit ja esille kaivetut kaapelit oli jätetty tukematta ja suojaamatta. Näillä työmailla työntekijät olivat olleet vakavassa sähkötapaturman vaarassa. Kolmannella työmaalla kaivinkoneen kauha oli osunut jännitteelliseen kaapeliin, koska konekaivutyössä ei oltu pidetty riittävää koneen kaivuetäisyyttä kaapeliin.

Oulun käräjäoikeus katsoi 17. helmikuuta, että yhtiön työnjohtajat rikkoivat työturvallisuusmääräyksiä ja siten syyllistyivät työturvallisuusrikokseen. Työmailla oli laiminlyöty sähkölaitteista aiheutuvan vaaran arvioiti ja torjuminen. Lisäksi työntekijöille ei oltu annettu riittävää opetusta ja ohjausta. Laiminlyönnit tehtiin yhtiön päätoimialaan liittyvässä työssä.

Käräjäoikeus totesi, että yhtiö ei ollut tarpeeksi ripeästi puuttunut tilanteeseen kahden touko-kesäkuussa ilmenneen tapauksen jälkeen, vaikka niihin oli liittynyt työntekijöiden turvallisuuteen liittyviä vakavia ongelmia.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet työturvallisuusrikoksesta yhden työmaan osalta kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus myös hylkäsi syytteet vaaran aiheuttamisesta kaikilla neljällä työmaalla.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Mia Vierimaa, p.0295017641, [email protected]
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue