Kolektyvinė sutartis (Collective agreement) - Ingressi

Suomijos darbo rinkos sistema grindžiama profesinį gyvenimą reglamentuojančiais teisės aktais ir darbdavių bei darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu vietos lygmeniu. Darbo rinkos sistema pasižymi dideliu tiek darbdavių, tiek darbuotojų organizuotumu ir kolektyviniu susitarimu dėl sąlygų.

Kolektyvinė sutartis (Collective agreement) - Yleistä

Užimtumo teisės aktuose nustatyta darbo sąlygų darbo rinkoje reglamentavimo sistema. Darbdavių ir darbuotojų organizacijos sudaro viešąsias ir privačiąsias kolektyvines sutartis, kuriose darbo sutarties sąlygos išdėstytos išsamiau nei teisės aktuose.

Kolektyvinę sutartį Kolektyvinių sutarčių galiojimo ratifikavimo taryba gali patvirtinti kaip visuotinai privalomą. Visuotinai privalomos kolektyvinės sutartys savo atitinkamuose sektoriuose yra privalomos ir nepriklausomiems darbdaviams, t. y. darbdaviams, kurie nepriklauso darbdavių organizacijai. Bet kokia darbo sutarties sąlyga, kuria pažeidžiama atitinkama visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties nuostata, yra niekinė.

Suomijoje yra apie 160 visuotinai privalomų kolektyvinių sutarčių. Tikslus skaičius gali šiek tiek skirtis. Kurią visuotinai privalomą kolektyvinę sutartį darbdavys turi taikyti, paprastai priklauso nuo sektoriaus (pramonės), kuriame veikia darbdavio bendrovė. Darbdavio bendrovės sektorius lyginamas su visuotinai privalomos kolektyvinės sutarties taikymo sritimi. Darbo inspekcijos ir socialiniai partneriai gali padėti rasti tinkamą kolektyvinę sutartį.

Centrinės darbo rinkos organizacijos gali susitarti ne tik dėl kolektyvinių sutarčių, bet ir dėl kitų su profesiniu gyvenimu susijusių klausimų. Kiekvienoje kolektyvinėje sutartyje nurodoma, kaip turėtų būti laikomasi tokių susitarimų kartu taikant ir kolektyvines sutartis.

„Vietos susitarimas“ reiškia, kad darbdavys ir darbuotojai gali sudaryti susitarimą dėl tam tikrų darbo sutarties sąlygų. Tačiau kolektyvinėse sutartyse vietos susitarimams gali būti nustatyti apribojimai, todėl prieš sudarant vietos susitarimą būtina tinkamai atlikti procedūrą.

Latviankielisten sisältöjen ohjausteksti


Suomijos darbo apsaugos institucijos aptarnauja suomių, švedų ir anglų kalbomis. Mūsų pagalbos telefonu linija konsultuoja darbuotojų sveikatos, apsaugos bei darbo sąlygų klausimais. Telefono numeris: +358 295 016 620. Daugiau informacijos anglų kalba ieškokite nuorodoje Telephone Service. Jeigu norite susisiekti su mumis el.paštu, laiškais ar kitomis priemonėmis, turite kreiptis į Regioninės valstybinės administracinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra jūsų darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir atsakomybės už sveikatą kontaktinė informacija anglų kalba galima rasti nuorodoje Contact information