Porozumienie zbiorowe (Collective agreement) - Ingressi

Fiński system rynku pracy opiera się na przepisach dotyczących życia zawodowego i współpracy między organizacjami pracodawców i pracowników na szczeblu lokalnym. System rynku pracy charakteryzuje się wysokim stopniem zorganizowania zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników oraz zbiorowym uzgadnianiem warunków pracy.

Porozumienie zbiorowe (Collective agreement)- Yleistä

Przepisy dotyczące zatrudnienia ustanawiają ramy dla regulacji zasad i warunków zatrudnienia na rynku pracy. Organizacje pracodawców i pracowników zawierają publiczne i prywatne porozumienia zbiorowe, które określają warunki zatrudnienia w sposób bardziej szczegółowy niż przepisy prawa.

Porozumienie zbiorowe może zostać potwierdzone jako powszechnie obowiązujące przez Komisję ds. ratyfikacji porozumień zbiorowych. Powszechnie obowiązujące porozumienia zbiorowe są wiążące w swoich sektorach również dla pracodawców niezrzeszonych, tj. pracodawców, którzy nie należą do organizacji pracodawców. Każda klauzula w umowie o pracę, która narusza odpowiednie postanowienie powszechnie obowiązującego porozumienia zbiorowego, jest nieważna.

W Finlandii funkcjonuje około 160 powszechnie obowiązujących porozumień zbiorowych. Dokładna liczba może się nieznacznie różnić. Jeśli pracodawca chce wiedzieć, jakie powszechnie obowiązujące porozumienie zbiorowe powinien stosować, odpowiedź zależy zazwyczaj od sektora (branży), w którym działa przedsiębiorstwo pracodawcy. Sektor, w którym działa przedsiębiorstwo pracodawcy, jest porównywany z zakresem powszechnie obowiązującego porozumienia zbiorowego. Inspektoraty pracy i partnerzy społeczni mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego porozumienia zbiorowego.

Oprócz porozumień zbiorowych, centralne organizacje rynku pracy mogą uzgodnić inne kwestie dotyczące życia zawodowego. Sposób, w jaki takie porozumienia powinny być przestrzegane obok porozumień zbiorowych, jest określony w każdym porozumieniu zbiorowym.

„Porozumienie lokalne” oznacza, że pracodawca i pracownicy mogą zawrzeć porozumienie dotyczące pewnych warunków zatrudnienia. Porozumienia zbiorowe mogą nakładać ograniczenia na porozumienia lokalne; przed zawarciem porozumienia lokalnego należy zadbać o zastosowanie odpowiedniej procedury.

Puolankielisten sisältöjen ohjausteksti


Fińskie urzędy bezpieczeństwa i higieny pracy posługują się językiem fińskim, szwedzkim i angielskim. Nasza infolinia udziela porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz warunkami zatrudnienia pod numerem +358 295 016 620. Więcej informacji znajduje się na stronie Telephone Service w języku angielskim. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub w inny sposób, prosimy o kontakt z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy regionalnej agencji administracyjnej [fin. aluehallintovirasto], której jurysdykcji podlega Twoje miejsce pracy. Dane kontaktowe wydziałów bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w języku angielskim na stronie Contact Information.