Potrącenie długów pracowników (Employees' debts)

Jeśli pracownik jest winien pieniądze swojemu pracodawcy, pracodawca zazwyczaj może potrącić ten dług z jego wynagrodzenia. Ustawa o umowach o pracę określa jednak pewne ograniczenia prawa pracodawców do potrącania długów z wypłat wynagrodzeń; pracodawcy muszą wziąć je pod uwagę.

Prawo pracodawców do potrącania długów pracowników z wynagrodzenia podlega pewnym ograniczeniom.

Pracownicy mogą być winni pracodawcy pieniądze, jeśli na przykład,

  • pożyczyli pieniądze od swojego pracodawcy,
  • zakupili towary lub usługi od swojego pracodawcy,
  • otrzymali część swojego wynagrodzenia z góry,
  • są winni pieniądze swojemu pracodawcy z tytułu odszkodowania za szkody.

Długi pracowników mogą być potrącane z ich wynagrodzenia tylko wtedy, gdy dług ten jest jednoznaczny i bezsporny. Jeżeli na przykład pracodawca żąda od pracownika odszkodowania, a pracownik odmawia poniesienia odpowiedzialności za szkodę, pracodawca nie może potrącić tej kwoty z jego wynagrodzenia. Od wynagrodzenia można odliczyć tylko te długi, o których dłużnik został formalnie powiadomiony.

Ograniczenia prawa pracodawców do potrącania długów pracowników

Fińska ustawa o umowach o pracę określa pewne ograniczenia prawa pracodawców do potrącania długów pracowniczych z ich wynagrodzenia. Zgodnie z prawem pracodawcy nie mogą potrącić długów pracowników z tych części wynagrodzenia, które nie mogą podlegać egzekucji zgodnie z kodeksem egzekucyjnym (705/2007).

Przed potrąceniem długów z wynagrodzenia netto pracowników, pracodawcy muszą ustalić część chronioną, która zgodnie z kodeksem egzekucyjnym, która jest wolna od zajęcia. Pracodawcy muszą również ustalić maksymalną kwotę, jaką mogą odliczyć od wynagrodzenia swoich pracowników w celu potrącenia długów. Więcej informacji na temat chronionych części wynagrodzenia i obliczania kwoty, która może zostać potrącona, znajduje się na stronie internetowej organów egzekucyjnych.

Przepisy dotyczące definicji „wynagrodzenia” w kontekście egzekucji są określone w rozdziale 4, ust. 45-47 kodeksu egzekucyjnego oraz w przepisach dotyczących wysokości wynagrodzenia, opisane w ust. 48-55.

Wpływ wypłaty zaliczki na część chronioną wynagrodzenia

Wszelkie wynagrodzenia wypłacane pracownikom z góry mogą być potrącane w całości.

Jeżeli na przykład pracownik jest winien pracodawcy pieniądze za towary lub usługi, pracodawca może potrącać wszelkie zaliczki z jego wynagrodzenia netto przed wyliczeniem części kwoty należnej za towary i usługi, która może być potrącona zgodnie z kodeksem egzekucyjnym.

Ograniczenia prawa pracodawców do potrącania długów pracowniczych są zapisane w prawie. Ograniczeń tych nie można pominąć poprzez wprowadzenie do umów o pracę, porozumień zbiorowych lub w inny sposób przepisów naruszających prawa pracowników. Pracodawcy mają obowiązek pokryć pracownikom wszelkie straty poniesione w wyniku niezgodnych z prawem potrąceń. Pracodawcy, którzy naruszą ustawowe limity potrącenia, mogą również zostać ukarani grzywną za naruszenie ustawy o umowach o pracę.

Puolankielisten sisältöjen ohjausteksti


Fińskie urzędy bezpieczeństwa i higieny pracy posługują się językiem fińskim, szwedzkim i angielskim. Nasza infolinia udziela porad w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz warunkami zatrudnienia pod numerem +358 295 016 620. Więcej informacji znajduje się na stronie Telephone Service w języku angielskim. Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu lub w inny sposób, prosimy o kontakt z wydziałem bezpieczeństwa i higieny pracy regionalnej agencji administracyjnej [fin. aluehallintovirasto], której jurysdykcji podlega Twoje miejsce pracy. Dane kontaktowe wydziałów bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w języku angielskim na stronie Contact Information.