Ligos išmok (Sick pay)

Darbuotojas privalo pranešti darbdaviui apie nebuvimą darbe dėl ligos pagal darbdavio nurodymus.

Pagal Darbo sutarčių įstatymą darbuotojai, negalintys dirbti dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, turi teisę gauti ligos išmoką. Pagal įstatymą ligos išmoka mokama už tą dieną, kai darbuotojas susirgo, jei tai būtų buvusi darbuotojo darbo diena, ir už kiekvieną kitą devynių darbadienių darbo dieną. Švenčių dienos neskaičiuojamos kaip darbadieniai.

Jei darbo santykiai tęsėsi mažiausiai vieną mėnesį, darbuotojas turi teisę gauti visą darbo užmokestį kaip ligos išmoką. Trumpesnių nei vieno mėnesio darbo santykių atveju darbuotojas turi teisę gauti 50 % savo darbo užmokesčio kaip ligos išmoką.

Jei darbuotojas pastebi kintamas darbo valandas, jis turi teisę gauti atlyginimą ligos metu, kai nedarbingumo laikotarpiu darbo pamaina buvo nurodyta darbo grafike, buvo susitarta kitaip arba tam tikrais atvejais galima laikyti, kad darbuotojas būtų dirbęs, jei galėtų dirbti. Atlyginimas ligos metu nustatomas lygiaverčiu būdu ir tada, kai susitarta dėl fiksuotų darbo valandų, o papildomas darbas per šešis mėnesius iki ligos vidutiniškai viršijo sutartą sumą ne mažiau kaip keturis kartus.

Norint gauti ligos išmoką, reikia įsitikinti, kad:

  • darbuotojas nedirba dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos sukelto nedarbingumo;
  • minėtas nedarbingumas nebuvo sukeltas tyčia ar dėl didelio aplaidumo;
  • neatvykimo į darbą dėl ligos priežastis įrodyta patikimais dokumentais;
  • darbdaviui buvo tinkamai pranešta apie nebuvimą darbe dėl ligos;
  • dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos sukelto nedarbingumo darbuotojas negali atlikti savo darbo sutartyje nurodytų pareigų.

Nuostatos dėl laikinojo nedarbingumo išmokų kolektyvinėse sutartyse

Kolektyvinių sutarčių nuostatos dėl ligos išmokų paprastai skiriasi nuo minimalių Darbo sutarčių įstatymo nuostatų. Pavyzdžiui, kolektyvinėse sutartyse nustatytas ligos išmokų mokėjimo laikotarpis paprastai yra ilgesnis nei Darbo sutarčių įstatyme.

Latviankielisten sisältöjen ohjausteksti


Suomijos darbo apsaugos institucijos aptarnauja suomių, švedų ir anglų kalbomis. Mūsų pagalbos telefonu linija konsultuoja darbuotojų sveikatos, apsaugos bei darbo sąlygų klausimais. Telefono numeris: +358 295 016 620. Daugiau informacijos anglų kalba ieškokite nuorodoje Telephone Service. Jeigu norite susisiekti su mumis el.paštu, laiškais ar kitomis priemonėmis, turite kreiptis į Regioninės valstybinės administracinės įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra jūsų darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių. Darbuotojų saugos ir atsakomybės už sveikatą kontaktinė informacija anglų kalba galima rasti nuorodoje Contact information