Linjanhaltija vastaa Aila-myrskyn kaatamien puiden korjuusta

Mediatiedote 17.9.2020

Syysmyrsky Aila on kaatanut puita sähkölinjojen päälle. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että linjojen päälle kaatuneiden puiden korjuu on linjanhaltijan vastuulla. Puiden korjuuta tekevän tulee olla sähköalan ammattilainen, koska työhön liittyy sähkötapaturman vaara. Vaaratilanteita sähkölinjojen lähellä aiheuttaa esimerkiksi metsätyökoneen kuormaimen koskettaminen sähköjohtoihin, puunkaato linjojen lähellä ja myrskypuiden korjaaminen linjoilta.

Työturvallisuuslaki määrittelee työpaikalle ja työympäristölle asetettavat työsuojelua koskevat vaatimukset. Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajan edustajalle, joka metsäalalla on useimmiten työmaan työnjohtaja tai pääurakoitsija. Myös metsätöiden suunnittelijan tulee huolehtia, että metsässä voidaan työskennellä turvallisesti.

Työntekijät ja aliurakoitsijat vastaavat työturvallisuusmääräysten noudattamisesta omalta osaltaan. Tapaturmia voidaan vähentää korjuutyömaan hyvällä suunnittelulla ja vaarojen arvioinnilla.

Linkit:
Myrskytuhojen raivaus - Turvallinen työskentely sähkölinjojen läheisyydessä (TTK, Metsäalan työalatoimikunta) - video
Lainsäädäntö:
Valtioneuvoston asetus puukorjuutyön turvallisuudesta

Työturvallisuuslaki

Lisätietoja:
www.tyosuojelu.fi > Onnettomuuksien ehkäisy