Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja - Luottotietojen pyytäminen

Työnantaja saa pyytää työnhakijan tai työntekijän luottotietoja vain, jos työtehtävät edellyttävät erityistä luotettavuutta ja työtehtäviin liittyy mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Lisäksi työtehtäviin tulee sisältyä

  • päätäntävaltaa tai itsenäistä harkintavaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia
  • taloudellisesti merkittävien luottojen myöntämistä ja valvontaa
  • oikeus saada tietoa työnantajan tai tämän asiakkaan suojatuista liike- ja ammattisalaisuuksista
  • oikeus käyttää tietojärjestelmää, jonka avulla voidaan käsitellä työnantajan tai tämän asiakkaan varoja
  • olennaisena osana ja ilman välitöntä valvontaa tehtäviä, joissa käsitellään arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä
  • työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointia
  • pääsääntöisesti valvomatonta työskentelyä yksityiskodissa.

Työnantaja vastaa hankkimiskustannuksista

Selvitys luottotiedoista tulee ensisijaisesti hankkia työntekijältä itseltään. Työnantaja saa pyytää vain työtehtävään jo valitun työnhakijan tai saman työnantajan palveluksessa työtehtävää vaihtavan työntekijän luottotietoja. Työntekijälle pitää kertoa, että tehtävään liittyy luottotietojen selvittäminen.

Työnantaja vastaa luottotietojen hankinnasta aiheutuvista kustannuksista, vaikka työntekijä itse toimittaisi luottotietonsa työnantajalle tämän pyynnöstä. Jos työnantaja hankkii tiedot, työntekijälle on ilmoitettava, mistä rekisteristä tiedot on saatu.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?