Lähetetty työntekijä - Kuljetusala - Lain soveltaminen tieliikenteen kuljetuksissa

Rekka ajaa asfaltoidulla tiellä, taustalla sininen taivas.Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan tieliikenteen kuljetuksissa myös alihankintana tehtäviin kuljetuspalveluihin. Lähettämisestä on kyse silloin, kun yritykset ovat sopineet valtion rajat ylittävästä kuljetuspalvelusta. Kuljettaja ajaa rahtia tai kuljettaa henkilöitä rajoitetun ajan muussa valtiossa kuin siinä, johon kuljettajan työnantaja on sijoittautunut.

Lain soveltamisalaan kuuluvasta kuljettajan lähettämisestä voi olla kyse esimerkiksi seuraavissa kuljetuksissa:

 • Kabotaasikuljetukset
  Toisen yrityksen tilaama kuljetus, jota toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut liikenteenharjoittaja harjoittaa väliaikaisesti Suomen alueella.
   
 • Kolmannen maan kuljetukset (Cross-trade operation)
  Kuljetus, joka tapahtuu kahden jäsenvaltion tai jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä, joista mikään ei ole kuljetuksen suorittavan liikenteenharjoittajan sijoittautumismaa.
Työnantajan on tärkeää selvittää, onko kyse sellaisesta alihankintana tehtävästä kuljetuksesta, jossa lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan.

Työnantajalle säädettyinä velvoitteina näissä alihankintana tehtävissä kuljetuspalveluissa tulee huomioida EU:n portaaliin tehtävä oma ilmoitusmenettely, asiakirjojen ja tietojen saatavilla pitäminen kuljetusvalvontaa varten sekä näiden tietojen esittäminen työsuojeluviranomaisen niitä pyytäessä.

Lähetetyllä kuljettajalla on oikeus vastaanottavan maan korvauksiin ja työoloihin silloin, jos ne ovat paremmat kuin kuljettajan työnantajan sijoittautumismaassa.

Lähetetty työntekijä - Kuljetusala - Plussat

Lähetetty työntekijä - Kuljetusala - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)

 • 1 § Soveltamisala
 • 2 § Määritelmät
 • 7 b § Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä tieliikennettä koskevan alihankintasopimuksen perusteella
 • 10 a § Tienvarsitarkastuksissa vaadittavat asiakirjat alihankinnassa
 • 10 b § Tietojen antaminen työsuojeluviranomaiselle
 • 35 § Laiminlyöntimaksu