Työnantajan edustaja

Ihmishahmoja maailmankartan edessä.Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa osoitetta Suomessa. Lähettävän yrityksen velvollisuutena on pitää saatavilla yritystä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja koko lähettämisen aikana Suomessa. Käytännössä viranomaisen yhteydenpito toteutuu edustajan kautta.

Edustajan asettaminen

Edustajalla tulee olla oikeus välittää kaikkia tarvittavia asiakirjoja lähettävältä yritykseltä viranomaisille. Edustajalla tulee olla kelpoisuus vastaanottaa yrityksen puolesta viranomaisasiakirjoja ja haasteita sekä toimittaa asiakirjoja yritykseltä viranomaisille ja tuomioistuimille. Käytännössä edustaja valtuutetaan toiminaan yrityksen puolesta. Edustaja ei kanna työnantajavastuita.

Edustajaa ei tarvitse asettaa, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen enintään kymmeneksi päiväksi. Laskettaessa tätä kestoaikaa otetaan huomioon kyseistä työskentelyä koskeva lähettämisjakso ja sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki muut jaksot, jolloin saman yrityksen työntekijä on tehnyt työtä Suomessa. Lähettämiseksi lasketaan jokainen sellainen päivä, jolloin yksi tai useampi lähetetty työntekijä tekee työtä Suomessa ja kuukaudet ovat kalenterikuukausia.

Kaavio: tarkastelujakso edustajan asettamisessa.

Edustajana voi toimia oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys) lähettävän yrityksen antamalla valtuutuksella, tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluita ulkomaisille yrityksille. Jos lähetetty työntekijä lähetetään työkomennukselle Suomeen samaan yritysryhmään kuuluvaan yritykseen, edustajana voisi olla Suomessa toimiva yritys. Edustajana voi toimia myös ulkomaalainen, joka on Suomessa tavoitettavissa.

Edustajan tavoitettavuudella Suomessa tarkoitetaan sitä, että hänellä on postiosoite Suomessa lähettämisen ajan. Edustajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite) ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle työntekijöiden lähettämisestä tehtävän ilmoituksen yhteydessä. 

Jos lähettävä yritys ei aseta edustajaa, on se velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua.