Biologiset tekijät - Vaarojen vähentäminen

Tunnista biologiset vaarat ja minimoi riskit, siten voit välttyä terveyshaitoilta.

Jos työpaikan biologisten tekijöiden vaaran arvioinnissa todetaan, että toiminta työpaikalla voi johtaa työntekijöiden altistumiseen, on sovellettava valtioneuvoston asetuksessa esitettyjä tapoja estää tai vähentää altistumista. Tämä altistuksen minimointivelvoite koskee myös sellaisia työpaikkoja, joihin ei liity tarkoituksellista biologisten tekijöiden käyttöä tai niillä työskentelyä.

Torjuntatoimet voidaan luokitella seuraavasti:

  • biologisen tekijän korvaaminen vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella
  • biologisia tekijöitä koskevassa säädöksessä (8 §) luetellut vaarojen vähentämiskeinot
  • hygienian ja henkilökohtaisen suojauksen keinot
  • työntekijöille annettava tiedotus ja opetus sekä tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa (esim. onnettomuus tai vaaratilanteet)
  • erityistoimet, jotka koskevat muita terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköitä kuin diagnostisia laboratorioita, laboratorioita ja eläintiloja sekä teollisia prosesseja.

Erityistoimet määräytyvät esiintyvien biologisten tekijöiden vaararyhmän mukaan, ja niitä on esitetty valtioneuvoston asetuksen liitteissä II ja III.