Luvat ja ilmoitukset - Nosturinkuljettajan pätevyys

Seuraavien nostureiden kuljettamiseen tarvitaan Suomessa asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa:

 • ajoneuvonosturi, jonka nostokyky on yli 5 tonnia
 • torninosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä
 • kuormausnosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja joka on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen ja purkamiseen.

Nosturinkuljettajan työtä saavat Suomessa tehdä asianmukaisen suomalaisen ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittaneet henkilöt. Lisäksi nosturinkuljettajan työtä saavat tehdä henkilöt, jotka ovat saaneet luvan ulkomaisen tutkinnontunnustamisen tai työmaakohtaisen poikkeuslupahakemuksen kautta.

Tutkintojen tunnustamisen ja työmaakohtaiset luvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (myöh. työsuojeluviranomainen). Työmaakohtaisen poikkeusluvan käsittelyn kestoaika riippuu hakemuksen laadusta ja sisällöstä. Yleensä poikkeuslupahakemus käsitellään neljän viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tutkintojen tunnustamiseen liittyvä hakemus ratkaistaan neljän kuukauden kuluessa vaadittavien asiakirjojen esittämisestä.

Nosturinkuljettajien ammattitutkinnoista on tarkempaa tietoa sivulla Koneet ja työvälineet: Kuljettajien pätevyys.

Työmaakohtaisen poikkeusluvan hakeminen

Nosturinkuljettajan pätevyysvaatimuksista voidaan poiketa hakemalla työpaikkakohtaista poikkeuslupaa. Työmaakohtaisen poikkeusluvan perusteena tulee olla työn turvallisuuteen perustuva syy käyttää nosturinkuljettajaa, jolla ei ole Suomessa suoritettua asianmukaista ammattitutkintoa tai sen osaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, jossa työsuoritteet vaativat nosturinkuljettajalta erityisosaamista, kuten tuulivoimala-asennukset ja sen suorittamiseen liittyy kommunikointia nosturinkuljettajan ja asennusryhmän välillä yhteisellä kielellä.

Hakemuksen voi tehdä lomakkeella Lupahakemus työmaakohtaiseen nosturin kuljettamiseen (pdf). Hakemus toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka osoitteet ovat sivulla Yhteystiedot: Etelä-Suomi.

Lupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • tiedot nosturinkuljettajasta (syntymäaika, kansalaisuus, kopio nosturinkuljettajakortista, selvitys nosturinkuljettajakoulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä sekä työhistoria nosturin kuljettamisen osalta)
 • pääurakoitsijan tiedot
 • työmaan osoite
 • työn kesto (työn alkamis- ja päättymisaika)
 • käytettävän nosturin tiedot
 • laskutusosoite.

Vaadittavien ehtojen täyttyessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue myöntää luvan nosturin kuljettamiseen työmaan keston ajaksi. Lupahakemuksen käsittelystä peritään 410 euron maksu.

Ulkomaalaisen tutkinnon hyväksymisen hakeminen

Henkilö, joka on suorittanut ulkomaalaisen tutkinnon nosturin kuljettamiseen voi hakea ulkomaalaisen tutkinnon hyväksymistä. Työsuojeluviranomainen voi asettaa ammattipätevyyden tunnustamispäätöksessä hakijalle vaatimuksen kelpoisuuskokeen suorittamisesta tai enintään kolme vuotta kestävästä sopeutumisajasta. Tutkintojen tunnustamisen käsittelystä peritään 660 euron maksu.

Työsuojeluviranomainen voi vaatia hakemuksen liitteeksi käännökset muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista. Yleensä viranomainen vaatii, että käännökset ovat suomen- tai ruotsinkielisiä ja että ne ovat auktorisoidun kääntäjän laatimia.

Ulkomaalaisen tutkinnon tunnustamisen hyväksymistä voi hakea lomakkeella Hakemus ulkomaalaisen tutkinnon hyväksymiseen (pdf). Hakemus toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka osoitteet ovat sivulla Yhteystiedot: Etelä-Suomi.

Lupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • tiedot nosturinkuljettajasta (syntymäaika, kansalaisuus, kopio nosturinkuljettajakortista, selvitys nosturinkuljettajakoulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä sekä työhistoria nosturin kuljettamisen osalta)
 • laskutusosoite.