Toiminta - Valvontapyyntöjen käsittely

Kohdennamme työsuojelutarkastukset työpaikoille pääasiassa valvonnalle tulossopimuksessa sovittujen vuosittaisten tavoitteiden perusteella. Teemme tarkastuksia myös työnantajilta, työsuojeluvaltuutetuilta, työntekijöiltä tai muilta henkilöiltä tulleiden yhteydenottojen perusteella.

Millaiset pyynnöt johtavat toimenpiteisiin?

Kun saamme ilmoituksen, jossa työpaikalla epäillään rikottavan lainsäädäntöä ja olevan välitön hengen tai terveyden menettämisen vaara, teemme tarkastuksen mahdollisuuksien mukaan viivytyksettä. Kuolemaan tai vaikeaan vammaan johtaneet työtapaturmat tutkimme kiireellisesti.

Vakavat työtapaturmat tutkimme kiireellisesti.

Muiden ilmoitusten ja pyyntöjen kohdalla valvontatarve ja sopiva toimintatapa harkitaan tapauskohtaisesti. Ryhdymme toimenpiteisiin sellaisten aiheellisten ilmoitusten ja pyyntöjen johdosta, jotka kuuluvat työsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Joissakin tapauksissa voimme tarkastuksen sijaan esimerkiksi antaa neuvoja säädösten tulkinnasta.

Ilmoittajalle kerrotaan, mihin toimenpiteisiin hänen yhteydenottonsa johtaa. Ilmoittajan henkilöllisyys ja tieto siitä, että valvontatoimenpide tehdään ilmoituksen perusteella, pidetään salassa. Voimme kuitenkin paljastaa henkilöllisyyden työnantajalle, jos se on valvonnan kannalta tarpeellista ja ilmoituksen tekijä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa esimerkiksi valvontapyyntölomakkeella. Tällaisia asioita ovat usein esimerkiksi työsuhdeasiat, häirintäasiat, työntekijän psykososiaalinen kuormittuminen ja syrjintäasiat, joita ei voida valvoa niiden luonteen vuoksi ilman ilmoituksen paljastumista.

Valvontapyynnön yksittäistä työntekijää koskevassa työsuhdeasiassa voi tehdä työsuhdeasioiden valvontapyyntölomakkeella. Yksittäistä työntekijää koskevassa häirintä- tai syrjintäasiassa sekä psykososiaalisen kuormituksen asiassa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä puhelinneuvontaamme asian valvontatarpeen arvioimiseksi. Soittaja saa puhelinneuvonnasta tarvittavat ohjeet ja lomakkeet asiansa vireille saattamiseksi. Tarkempaa tietoa työsuojeluviranomaisen valvontaprosessista yksittäisen työntekijän asiassa löytyy valvontaohjeistamme kohdasta ”asiakasaloitteinen valvonta”.

Millaiset pyynnöt eivät yleensä johda toimenpiteisiin?

Emme yleensä ryhdy valvontatoimenpiteisiin, jos epäillystä laiminlyönnistä on kulunut pitkä aika, aiheuttajaa ei ole enää todettavissa tai on perusteltua epäillä, ettei valvontatoimilla saavuteta asiassa olennaista vaikutusta. Jos laiminlyönti on rikosoikeudellisesti vanhentunut, yksittäistä tapausta ei selvitetä. Myös tapauksessa, jossa laiminlyönti on rikosoikeudellisesti vanhentumassa, voidaan todeta, ettei asian selvittäminen ole tarkoituksenmukaista. Emme ryhdy valvontatoimenpiteisiin myöskään tilanteissa, joissa asiasta on tehty aiempi ilmoitus eikä uudesta ilmoituksesta käy ilmi olennaista lisätietoa.

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin ei kuulu esimerkiksi palkkasaatavan laskeminen tai sen hakeminen.

Jos emme ryhdy valvontatoimenpiteisiin vireille saatetussa ja kirjatussa asiassa, siitä laaditaan käsittelyratkaisu. Käsittelyratkaisussa perustellaan syyt sille, miksi toimenpiteisiin ei ryhdytä ja ratkaisu toimitetaan ilmoittajalle.

Saamme ilmoituksia myös asioista, joita työsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa käsitellä. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisen työnantajan tai työntekijän edunvalvontaan liittyvät asiat, jotka ovat yksityisoikeudellisia riita-asioita. Työsuojeluviranomainen ei myöskään tarkasta rakenteilla olevien työtilojen, työympäristön tai koneiden rakenteita koskevia suunnitelmia. Ennakkolausuntojen antaminen muista asioista ei sekään kuulu työsuojeluviranomaisen tehtäviin.

Jos ilmoitettu asia ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, pyrimme neuvomaan, minkä tahon kanssa ilmoittaja voi selvittää asiaa.