Julkaisut - Oppaat

Tälle sivulle on koottu työsuojeluhallinnon julkaisemat oppaat. Vuodesta 2017 alkaen oppaat on laadittu helposti näytöllä selattavaksi verkkojulkaisuiksi ja niistä on saatavissa myös kevyempi pdf-versio, joka voidaan tulostaa A4-koossa. Sivua täydennetään sitä mukaa, kun uusia oppaita julkaistaan.
 

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -kansi

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista. Saatavana myös arabiaksi, bosniaksi, englanniksi, hindiksi, kiinaksi, kurdiksi, nepaliksi, persiaksiromaniaksi, ruotsiksi, tagalogiksithaiksi, ukrainaksi, uzbekiksi, venäjäksi, vietnamiksi ja viroksi.

Pdf-julkaisu, 434 kt

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 5fin/2021
ISBN: 978-952-479-306-3 (pdf) | ISSN: 2737-0879

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas -kansi

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Pdf, 742 kt

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslainsäädännön toteutumista rakentamisessa. Pientalorakennuttajille suunnatussa tiiviissä oppaassa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021
ISBN: 978-952-479-301-8 | ISSN: 2737-0879 

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -menetelmäkuvauksen kansi

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyn menetelmäkuvaus

Pdf-julkaisu

Tässä menetelmäkuvauksessa esitellään ”Työn psykososiaaliset kuormitustekijät” -kyselyn sisältö ja käyttötarkoitus. Kysely on kehitetty työsuojelutarkastajien käyttöön. Myös työpaikat voivat käyttää kyselyä kuormitustekijöiden tunnistamisessa ja psykososiaalisen työympäristön tarkkailussa.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 10/2019 (päivitetty 9/2022)
ISBN: 978-952-479-349-0 | ISSN: 2737-0879 

Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla -kansi

Yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikalla - Ohjeita työnantajalle

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Oppaassa kerrotaan, miten voi kehittää syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja sekä edistää yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2019

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä -kansi

Tervettä ja turvallista työtä - Opas työnantajuuteen

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas on suunnattu erityisesti mikro- ja pienyrittäjille. Se ohjaa yrittäjää huolehtimaan keskeisistä työturvallisuuden ja työterveyden prosesseista. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3/2019

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työssä -oppaan kansi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työssä

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas sisältää tietoa mm. häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä sekä siitä, miten häirintätilanteessa tulee toimia. Saatavana myös ruotsiksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 4/2018

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä -kansi

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Pdf-muotoinen opas | Arviointilomake

Perusteita ja sisältöä hoitajien työolojen kehittämiseen. Saatavana myös englanniksi.

Työsuojeluhallinto 2007 (päivitys 2018)

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla -kansi

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Selattava verkkojulkaisu | Tulostettava pdf-muotoinen opas

Opas tarjoaa keinoja psykososiaalisen kuormituksen selvittämiseen, arviointiin ja hallintaan. Saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2017

Tilaajavastuulaki-esite

Tilaajavastuulaki

Pdf-julkaisu (392 kt) | Tulostettava pdf (163 kt)

Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Saatavana suomenkielisen julkaisun lisäksi viidellä muulla kielellä:
- ruotsi: Pdf-julkaisu (417 kt) | Tulostettava pdf (187 kt)
- englanti: Pdf-julkaisu (425 kt) | Tulostettava pdf (178 kt)
- viro: Pdf-julkaisu (385 kt) | Tulostettava pdf (162 kt)
- venäjä: Pdf-julkaisu (405 kt) | Tulostettava pdf (168 kt)
- puola: Pdf-julkaisu (410kt) | Tulostettava pdf (179 kt)

Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2017 (päivitetty 9/2021)