Asiointi - Puhelinneuvonta

Numerossa 0295 016 620

Poikkeuksia puhelinneuvonnan palveluajoissa maanantaina 4.3.2024

 • Työsuhdepäivystys aukeaa maanantaina 4.3.2024 kello 10.00.
 • Työympäristöpäivystys palvelee normaalisti. 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi:

 • Ruotsinkielinen työsuhdeneuvonta palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–12.00.
 • Ruotsinkielinen työympäristöneuvonta, rakennusalan neuvonta ja työhyvinvointineuvonta palvelee keskiviikkoisin klo 9–12.00
 • Englanninkielinen puhelinneuvonta palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–12.00.
 • Niinä aikoina, jolloin ruotsin- tai englanninkielistä puhelinneuvontaa ei ole tarjolla, tavoitat meidät sähköpostitse (työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot) tai jättämällä takaisinsoittopyynnön puhelinneuvonnan numeroon.

Muilla kielillä voit soittaa puhelinneuvontaan oman tulkkisi avustuksella.

Puhelu maksaa lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran. Maksut määräytyvät soittajan liittymäsopimuksen hinnaston mukaan.

Neuvonta on jaettu neljään aihepiiriin:

Työsuhdeneuvonta

 • Neuvoo työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä
  • Huom! Jos olet virkasuhteessa, neuvomme työaikaa ja vuosilomaa koskevissa asioissa, muutoin virkasuhdetta koskevan lainsäädännön valvonta ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan.
 • Tietoa työsuhdelainsäädännöstä ja keskeisistä työehtosopimuksista saat myös oman työmarkkinajärjestösi henkilöstöltä
 • Työsuhdeasioiden valvontapyyntö -lomake (pdf): suomi, ruotsi, englanti
  Huom! Jos lähetät valvontapyynnön mukana liitteitä, asianhallintajärjestelmämme hyväksyy seuraavat tiedostomuodot: avi, bmp, csv, ddd, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, gif, html, jpeg, jpg, mhtml, mov, mp3, m4a, mp4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp), mpeg (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u), odt, ott, pdf, png, ppt, pptx, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xml, xhtml, xlsx, wav.

Työympäristöneuvonta

 • Neuvoo työpaikan työolosuhteiden parantamisessa ja työpaikan oman työsuojelutoiminnan kehittämisessä
 • Neuvoo työtilojen ja työmenetelmien sekä koneiden ja laitteiden turvallisuudessa
 • Ilmoitukset muun kuin rakennusalan työtapaturmista

Rakennusalan neuvonta

 • Neuvoo rakennusalan työpaikkojen työolosuhteiden parantamisessa ja työsuojelutoiminnan kehittämisessä
 • Neuvoo työympäristön ja työmenetelmien turvallisuudessa
 • Ilmoitukset rakennusalan työtapaturmista

Työhyvinvointineuvonta

 • Vastaa työhyvinvointia (muun muassa psykososiaalista kuormitusta, häirintää ja epäasiallista kohtelua ja työsyrjintää) koskeviin kysymyksiin.


Asioidaksesi kirjeitse, sähköpostitse tai muuten sinun tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelun vastuualueeseen, jonka toimialueella työpaikkasi sijaitsee. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot