Ilmanvaihto -Yleistä

Säännöllinen ilmanvaihtolaitteiden huolto pitää ilmanvaihdon toimintakuntoisena.

Ilmanvaihdon avulla poistetaan syntyneet epäpuhtaudet ja tuodaan työtiloihin puhdasta ilmaa hengitettäväksi. Ilmanvaihdon avulla hallitaan myös ilman lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä. Tämä tapahtuu tulo-, poisto- tai kierrätysilmaa käsittelemällä.

Jos työtiloissa syntyy tai esiintyy ilman epäpuhtauksia tai lämpökuormia, tarvitaan yleensä koneellinen ilmanvaihto riittävän tehokkaan ilman vaihtumisen ja hyvän hengitysilman varmistamiseksi.

Työnantajan velvollisuus on estää työntekijöiden altistuminen haitallisille ilman epäpuhtauksille, kuten pölylle, savulle, kaasulle ja höyrylle. Lisäksi on huolehdittava, että kemialliset tekijät eivät aiheuta myrkytystä, hapen puutetta tai vastaavaa vaaraa. Ilmanvaihdon ja kelvollisen hengitysilman riittävyydestä tulee huolehtia erityisesti suljetuissa työtiloissa, kuten esimerkiksi säiliöissä, tunneleissa ja laivoissa.

Kun arvioidaan sisäilmaston laatua sekä ilmanvaihdon riittävyyttä, on otettava huomioon sekä tilassa oleskelevat henkilöt ja muut ilman epäpuhtauksia tuottavat tekijät, kuten ajoneuvot, koneet ja prosesseissa syntyvät päästöt. Työhuoneen tilavuuden on oltava riittävä ja työhuoneen ilmatilan vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden laskettuna siten, että työhuoneen korkeudesta otetaan huomioon enintään 3,5 metriä.

Ilmanvaihtojärjestelmä pitää huoltaa säännöllisesti

Käytettäessä koneellista ilmanvaihtoa, on se pidettävä toimintakunnossa ja puhdistettava riittävän usein. Ilmanvaihdon suodattimet on vaihdettava ilmanvaihdon suunnittelijan ja koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Työntekijöiden terveydelle ei saa aiheutua vaaraa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston toimintahäiriöiden vuoksi. Tarvittaessa ilmanvaihtolaitteisto on varustettava häiriötilanteiden valvontajärjestelmällä.

Sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevat myös rakentamisen määräykset, kuten ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017). Asetuksessa on määritelty esimerkiksi suunnitteluarvoja huonelämpötiloille, sisäilman laadulle ja ilmavirroille.

Ilmanvaihto - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 33 § työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus
  • 37 § ilman epäpuhtaudet

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

  • 9 § työpaikan tilavuus ja ilmanvaihto