Asiointi - Käsittelyajat

Hallintolain (368/2014) mukainen luettelo käsittelyajoista

Hallintolain 23 a §:n mukaan
”Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.”

Säännöksen johdosta työsuojelun vastuualueilla on määritelty seuraavat hallintopäätökset sekä niille odotettavissa olevat käsittelyajat:

Hallintopäätös Odotettavissa oleva käsittelyaika
Panostajan pätevyyskirjan myöntäminen 1 kk
Nuoria työntekijöitä koskevat poikkeusluvat 1 kk
Työaikalain poikkeuslupien myöntäminen 1 kk