Työolosuhdemittarit - TR- mittari®

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne ”TR” tulee sanasta talonrakennus. Maa- ja vesirakentamisessa käytössä on MVR-mittari.

TR-mittarilla havainnoitavat asiat ovat:

  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • työskentely
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys
  • pölyisyys (lisätty havainnoitaviin asioihin v. 2010).

TR-mittari viikottaisissa kunnossapitotarkastuksissa

TR- mittaria® käytetään yleisesti talonrakennustyömaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemiseen. Mittaukselle on olemassa yksiselitteiset arviointikriteerit (katso TR-mittari-lomake).

TR-mittauksessa havainnoidaan koko työmaa pienemmissä alueissa (ns. ruuduissa) kerrallaan. Havainnoinnissa käytetään vakiolomaketta ja tehdään tukkimiehen kirjanpidolla kunnossa tai korjattavaa -merkintöjä keskeisistä turvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Työmaalla mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava samat arviointiperusteet luotettavien tulosten saamiseksi.

Työntekijän edustajalla on oikeus osallistua TR-mittauksella tehtävään kunnossapitotarkastukseen.

TR-mittauksen voi tehdä paperilomakkeen sijaan sähköisesti mobiili- tai tietokonesovelluksena.

TR-mittarin käyttö viranomaistarkastuksella

TR-mittaria voidaan käyttää myös työsuojelutarkastuksen toimittamisessa. Viranomaisen toimittamassa mittauksessa havaintojen arvioitikriteerit eivät poikkea mitenkään yleisesti käytössä olevista hyväksymisperusteista.

Viranomaistarkastuksissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, edellyttääkö havainto toimintaohjeen antamista vai ei. Selvät säännösten vastaiset puutteet yksilöidään ja niistä annetaan joko toimintaohje tai kehotus puutteen vakavuudesta riippuen.

Tarkastajan tekemistä havainnoista saadaan TR-taso ja lomake, joka toimitetaan työnantajalle (päätoteuttajalle) tarkastuskertomuksen liitteenä.

TR-mittari turvallisuuskampanjoissa

TR-mittaria käytetään myös talonrakennusalan turvallisuuskilpailuissa. Vuosittain järjestettävän kilpailun järjestävät työsuojeluviranomaiset, Rakennusteollisuus RT ry ja sen piirijärjestöt. Siihen voivat osallistua kaikki halukkaat RT:n jäsenyritykset. Kilpailu järjestetään alueellisesti, mutta myös valtakunnallisesti parhaat työmaat palkitaan.

Vuosittain valitaan parhaat työmaat, yritykset ja aliurakoitsijat sekä talonrakennusalalta että maa- ja vesirakennusalalta. Tärkein kilpailun kriteeri on TR- tai MVR-mittauksen tulos.

TR-mittari 2010 -lomake (pdf)

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?